ศาสตร์แห่งตัวเลข 1413 สร้างทักษะทางการเงิน

“ศาสตร์แห่งตัวเลข” เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญ และเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทะเบียนรถยนต์ หรือแม้แต่เลขที่บ้าน อาจเป็นเพราะความเชื่อสำหรับใช้สร้างพลังแรงใจให้ใครหลาย ๆ คน วันนี้ผู้เขียนจึงขอนำตัวเลขที่แสนจะธรรมดา แต่สามารถสร้างเป็นทักษะทางการเงินง่าย ๆ ที่เราทุกคนสามารถทำได้ ด้วยตัวเลข 14 และ 13

ขอเริ่มที่เลข 14 คือ ตัวเลขแห่งการสร้างเงินให้งอกเงย กล่าวคือ ออม 1 ใน 4” ของรายได้ต่อเดือน นั่นคือ เมื่อไรก็ตามที่ได้รับเงินเดือนหรือมีรายได้เข้ามา ให้แบ่งเงินออกมาเป็นเงินออมก่อน 1 ใน 4 ส่วน ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือนออก 15,000 บาท แบ่งออมทันที 1 ใน 4 ของรายได้ เราจะมีเงินออมทันที 3,750 บาท ครบ 1 ปีจะมียอดเงินออมงอกเงยถึง 45,000 บาท เลยทีเดียว

สำหรับเลข 13 คือ ตัวเลขแห่งความมั่นคงทางการเงิน กล่าวคือ ไม่ควรมีรายจ่ายเพื่อชำระหนี้เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีเงินเดือน 15,000 บาท ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายรวมกันทุกอย่างของเราไม่ควรเกินกว่า 5,000 บาท เพราะหากเรามีภาระหนี้มากไปกว่านี้จะเพิ่มแรงกดดันให้เรามีเงินไม่พอใช้ หรือที่เรียกว่าขาดสภาพคล่อง ซึ่งจะกระทบกับรายจ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าเดินทางหรือแม้แต่ค่าน้ำ ค่าไฟ  ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจก่อหนี้เราควรถามตัวเองว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่จะสร้างหนี้และถ้าเป็นหนี้แล้วจะสามารถชำระหนี้ไหวหรือไม่

           ตัวเลข 1413 เป็นพลังของทักษะการเงินที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยทันที เมื่อใดก็ตามที่มีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าให้นึกถึงตัวเลข 14 เราก็จะแบ่งเงินไว้ออมก่อน 1 ใน 4  และถ้าเราจะก่อหนี้ก็ให้นึกถึงตัวเลข 13 และทบทวนก่อนเสมอว่า เราชำระหนี้เกิน 1 ใน 3 ของรายได้หรือไม่ หากสามารถปฏิบัติเป็นประจำและต่อเนื่องแล้ว ผู้เขียนเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะมีเงินงอกเงยและไม่ต้องกังวลว่าเงินจะไม่พอใช้ในอนาคต

———————————————————————————————————————-

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยนางสาวนัยน์ภัค  มูลมา
Naiyaphm@bot.or.th
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงความคิดเห็น