นิทรรศการ ออกแบบ แบบญี่ปุ่น Japanese Design Today 100

ออกแบบ แบบญี่ปุ่น

อะไรทำให้งานออกแบบญี่ปุ่นสร้างอิทธิพลระดับโลกนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 ญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมและงานออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจและยกคุณภาพชีวิตจนปัจจุบันเมื่อ“ ทุนวัฒนธรรม” หรือจารีตและภูมิปัญญาจากคนญี่ปุ่นรุ่นก่อนถูกนำมาใช้กับงานออกแบบจึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นได้รับความนิยมเพราะเข้าใจวิถีชีวิตของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

นิทรรศการ Japanese Design Today 100“ ออกแบบแบบญี่ปุ่น” โดยเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นำเสนอ“ วิถีร่วมสมัย” ของชาวญี่ปุ่นที่เปิดทางให้จารีตแบบดั้งเดิมเดินทางไปพร้อมกับนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลผ่านตัวอย่างของการออกแบบที่ดีที่สุดเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันจำนวน 100 ผลงานตั้งแต่ยุค 1950-1990 ถือเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีอิทธิพลสำคัญต่ออุตสาหกรรมออกแบบในปัจจุบันนิทรรศการสัญจร“ ออกแบบแบบญี่ปุ่น” เดินทางจัดแสดงมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อใช้การออกแบบแบบญี่ปุ่นมาทำหน้าที่เสมือนกระจกสะท้อนภาพที่ชัดเจนของแนวคิดในการสร้างสรรค์งานรูปแบบสังคมการใช้ชีวิตของผู้คนในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภครวมไปถึงแสดงให้เห็นถึงความหวังและความฝันแบบญี่ปุ่น

นิทรรศการ ออกแบบ แบบญี่ปุ่น Japanese Design Today 100 จัดระหว่างวันที่ 12-28 กรกฏาคม 62
ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://goo.gl/maps/3yY9cdKCRAwG6FKi8

แสดงความคิดเห็น