นโยบายแถลงง่ายแต่ทำยาก

รัฐบาลลุงตู่ 2 ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน1ด้านฟังแล้วเหมือนจะทำได้ง่ายๆ แต่ดูปัจจัยรอบด้านแล้วยังเป็นห่วงเพราะรัฐบาลมาเริ่มต้นในสถานการณ์ที่ทุกอย่างดูจะหมดหวัง

เรื่องที่ 1. จะแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน (ซึ่งในขณะนี้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะรายจ่ายมากกว่ารายรับ)

เรื่องที่2.จะปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ประชานิยมจะมีผลกระทบต่องบประมาณหรือไม่ ถ้าใช้มากเกินไปตัวเก็บภาษีเพิ่มหรือเปล่า นี่คืออีกด้านที่ต้องคิด)

เรื่องที่ 3. จะมีมาตรารองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก(ประเทศเราเป็นประเทศขนาดเล็ก จะมีอำนาจต่อรองอะไรได้บ้าง)

เรื่องที่ 4. จะช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม (วันนี้เกษตรกรเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดจะแก้ไขอย่างไร นวัตกรรมจะต้องลงทุนเพิ่มหรือเปล่า)

รื่องที่ 5. จะยกระดับศักยภาพแรงงาน(ขณะนี้แรงงานจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมากจะยกระดับได้หรือเปล่า)

เรื่องที่ 6. จะวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต(เป็นเรื่องที่ดีแต่ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของเรายังมีปัญหาอยู่มากจะทำอย่างไร)

เรื่องที่7.เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 (โลกเข้าสู่ยุค 59 แต่คนไทยกว่า 75%ยังอยู่ในระบบเก่าจะทำอย่างไรถึงจะไม่ทิ้งใครไว้ขางหลัง)

เรื่องที่ 8.จะแก้ปัญหา ทุจริต และประพฤติมิชอบ ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ (ขณะนี้การทุจริตได้ขยายตัวไปทุกหน่วยงาน เช่น โครงการอาหารกลางวันของเด็กๆ จะแก้ไขเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง)

เรื่องที่ 9.เ จะแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้(ขณะนี้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งพักยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ ปัญหาภาคใต้ยังไม่มีทีท่าละลดลงเลย จะแกแบบไหน?)

เรื่องที่ 10 จะพัฒนาระบบให้บริการประชาชน(ข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชน ยังเป็นเรื่องที่ทำได้อยากมาก)

เรื่องที่ 11 . จะมีมาตรการรองรับภัยแล้ง และอุทกภัย(ปีนี้เป็นปีที่ภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี รัฐบาลจะแก้อย่างไร)

เรื่องที่ 12.จะสนับสนุนให้มีการศึกษาและรับฟังความเห็นของประชาชน และดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (การรับฟังเสียงของประชาชนที่ผ่านมาเป็นแค่พิธีกรรมและไม่ได้ประโยชน์ แถมสร้างความขัดแย้งในพื้นที่ด้วย เรื่องแก้รัฐธรรมนูญมีเพียงมาตรเดียวที่สภาต้องแก้ให้ได้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขประเด็นอื่นๆมาตราที่ว่านี้คือ ม.256)

พูดได้แต่ทำยาก

จะเป็นประเด็นหลักที่คนไทยจะผิดหวังกับนโยบายเหตุเพราะปัญหาที่สะสมกันมานานจะยากแก้ไขได้ใน4ปี เช่นการทุจริตที่นักวิจัยใช้คำว่า เป็นวัฒนธรรม ไปแล้ว คนอีสานยากจนก็แก้กันมานานแต่ก็ยังยากจนเช่นเดิม ข้าราชการคือเจ้านายประชาชนนโยบายข้อที่ 10.จะทำได้แค่ไหน ข้อที่9.ยาเสพติดจับได้ครั้งละล้านเม็ด สมัยก่อนระดับ1,000เม็ด นี่คือความท้าทาย ครม.ชุดนี้ก็ขอเอาใจช่วยถ้าทำได้จริงตามนโยบาย แต่ถ้าทำไม่ได้ควรเปลี่ยนตัวก่อนจะสายเกินไป

โดย:ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ 

แสดงความคิดเห็น