แบงก์ชาติอีสานมั่นใจหลังตั้งรัฐบาล ปลุกเศรษฐกิจ ห่วงภัยแล้ง

วันที่ 1 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยการส่วน ร่วมกันแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 2/2562 เพื่อรายงานสถาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีสื่อมวลชลและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมาณ 50 คน
นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูงจากความขัดแย้งทางการค้ามีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการบริโภคทั่วโลกชะลอตัวจากการจ้างงานในภาคบริการที่ลดลงรวมถึงในประเทศไทย
“แต่ในขณะเดียวกันภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ทำให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากขึ้นจึงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างไรก็ตามด้านการลงทุนภาครัฐยังชะลอตัวเนื่องจากผ่านพ้นการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และยังไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นัก แต่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากกว่าในช่วงที่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้” นายประสาท กล่าวและว่า
สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2562 ยังคงชะลอตัวจากหลายๆปัจจัย ทั้งในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นแหล่งรายได้หลักของคนภาคอีสาน จึงส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค มีเพียงการส่งออกผลไม้ไปจีนตอนใต้ที่มีการขยายตัว
นายประสาท ให้ความเห็นถึง แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจอีสาน ว่า สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและมีการกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน อย่างไรก็ตามการลงทุนภาครัฐยังติดขัดปัญหาเรื่องการจัดทำงบประมาณปี 2563 ล่าช้า นอกจากนี้สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรง ไม่สามารถปลูกพืชนอกฤดูการได้ เช่น ข้าวนาปรัง จะส่งผลต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอีสานซึ่งต้องเตรียมการรับมือ

 

แสดงความคิดเห็น