ทุ่ม800ล้านปรับ “หนองหวาย” รับมือฝนแล้ง-น้ำท่วม

      กรมชลฯเตรียมเสนอรัฐบาลทุ่ม 800 ล้านบาท ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คาดสร้างได้ปี 64 มั่นใจแก้ภัยแล้ง รับมือน้ำท่วมพื้นที่ขอนแก่นและมหาสารคามได้อย่างยั่งยืน

      เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น ซึ่งกรมชลประทาน ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้น โดยมีผู้บริหารจากกรมชลประทาน รวมทั้งคณะนักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ในเขต จ.ขอนแก่น และ มหาสารคาม ร่วมรับฟังรวมกว่า 200 คน

      นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย กล่าวว่า โครงการส่งน้ำฯแห่งนี้ มีพื้นที่การบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานครอบคลุมพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม โดยได้ดำเนินการส่งน้ำในพื้นที่มานานกว่า 50 ปี สำหรับการทำการเกษตร การบริหารจัดการภัยแล้ง รวมไปถึงการบรรเทาด้านอุทกภัย ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้พิจารณาแผนการปรับปรุงด้วยการสำรวจและศึกษาความเหมาะสม ซึ่งแผนการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยขั้นตอนจากนี้ไปคือการสรุปผลการศึกษาให้กับกรมชลประทานเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณ 800 ล้านบาทในการปรับปรุงโครงการดังกล่าว ซึ่งหากได้รับการพิจารณาแล้วคาดว่าจะสามารถดำเนินการปรับปรุงโครงการฯดังกล่าวได้ภายในปี 2564

     การปรับปรุงโครงการดังกล่าว หลังโครงการส่งน้ำฯแห่งนี้มีอายุใช้งานกว่า 50 ปี วันนี้หลายจุดชำรุดทรุดโทรมไปอย่างมาก ซึ่งการศึกษาร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด จนสามารถสรุปประมาณการงบประมาณได้ที่ 800 ล้านบาท ที่จะประกอบด้วยการปรับปรุงประตูระบายน้ำ บริเวณตอนต้นของโครงการ ให้มีความสูง 165.5 เมตร และมีประตูระบายน้ำ 9 ช่อง ซึ่งจะเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำจากเดิมในปัจจุบันที่เก็บกักน้ำได้ที่ 80 ล้าน ลบ.ม. เป็น 174 ล้าน ลบ.ม. การซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตลอดแนวทั้งโครงการ การปรับปรุงประตูระบายทุกจุดตลอดแนวโครงการ ทั้งยังมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่ปลายคลองระบาย ที่ประตูระบายน้ำ D8/D9 ฝั่งซ้าย และ ประตูระบายน้ำ D9/D10/D11 ฝั่งขวา

     นายทรงวุฒิ กล่าวต่ออีกว่า ภายหลังจากการปรับปรุงโครงการแล้วเสร็จ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำในพื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในการที่จะจัดสรรน้ำจากต้นน้ำไปยังท้ายน้ำได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ CCTV และระบบ SCADA เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงใช้ในการเฝ้าระวังติดตาม และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ทั้งในช่วงน้ำแล้ง และช่วงฤดูน้ำหลาก อย่างไรก็ตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวนี้กรมชลประทานได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 4 ปี ซึ่งหากเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568

แสดงความคิดเห็น