ภัยแล้งถล่มขอนแก่น 24 อำเภอสูญเสีย 436 ล.

      ขอนแก่นประกาศภัยแล้ง 24 อำเภอ เกือบทั้งจังหวัด เกษตรกรประสบภัย 159,052 ครัวเรือน สูญเสีย 436 ล้านบาท นาข้าวเสียหาย 1,500,000 ไร่ เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด ให้ความช่วยเหลือด่วน

      เมื่อเวลา14.00 น. วันที่ สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากภาวะฝนทิ้งช่วงฝนแล้ง จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

     นายสุเทพ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดได้ประกาศให้มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จากภาวะฝนทิ้งช่วง รวม 24 อำเภอ ทั้งหมดเริ่มขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อทำการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่พบว่า นาข้าวของเกษตรกรเริ่มยืนต้นตายเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการหล่อเลี้ยง

วันนี้(5 ส.ค. 62)จังหวัดได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ จากสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วทั้งหมด 24 อำเภอ รวม 173 ตำบล 1,962 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ประสบภัย 159,052 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 436ล้านบาท โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอร่วมกันตรวจสอบ ความเสียหายจริง ของแต่ละหมู่บ้านและแต่ละตำบล ซึ่งขณะนี้มีรายงานนาข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 1,500,000 ไร่

         รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า อำเภอหนองนาคำ เป็นอำเภอที่ฝนทิ้งช่วงยาวนานที่สุด ถึงขณะนี้เป็นเวลาเกือบ เดือนแล้ว ซึ่งทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่และต่อเนื่องตลอดทั้ง 24 ชม. อย่างไรก็ตามสำหรับการประกาศดังกล่าวนั้น จะต้องระบุเป็นหมู่บ้าน และมีเกณฑ์ในการวัดเพื่อประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง คือ จะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝนไม่ตกลงมา ไม่ต่ำกว่า 15 วัน การสำรวจจนนำมาสู่การประกาศดังกล่าวนี้ต้องใช้ความละเอียดรอบครอบ เพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

แสดงความคิดเห็น