แพทย์ มข. ยกทีมผ่าตัด ลุย สปป.ลาว รักษามะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี รพ.ศรีนครินทร์ ผนึกกำลังร่วมทีมเดินหน้าผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่ รพ.มโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี รพ.ศรีนครินทร์ พร้อมด้วยทีมงานจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 50 คน ประกอบไปด้วยทีมศัลยแพทย์ ทีมวิสัญญีแพทย์ ทีมพยาบาล ICU ทีมพยาบาลห้องพักฟื้นและทีมงานสนับสนุน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัด ขนย้ายข้ามประเทศมาดำเนินกิจกรรมผ่าตัดรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีหลังการผ่าตัด และฝึกอบรมกระบวนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่ รพ.มโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

กิจกรรมครั้งนี้ Dr.Mya Kirwan Executive Officer,The Kadoorie Charitable Foundation พร้อมด้วย Prof. Richard Syms and Dr. Christopher Wadsworth, Imperial College London เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเตรียมการผ่าตัดรักษา ห้องผ่าตัด และการฝึกอบรมบุคลากร สปป.ลาว ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับหารือแนวทางในการพัฒนาระบบการรักษาและแก้ไขปัญหาใน สปป.ลาว

โดยการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานผ่าตัดพร้อมฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมผ่าตัดรักษาผู้ป่วย CCA ครั้งที่แล้ว ที่ได้ทำการเปิดปฐมฤกษ์การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีใน สปป.ลาว เป็นครั้งแรก ไปเมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงประชากรที่เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และตรวจพบผู้ที่สงสัยที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดี และได้ทำการยืนยันผลการตรวจคัดกรองจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและการทำ CT Scan แล้วมาเข้ารับการผ่าตัดรักษา

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อสู้กับปัญหามะเร็งท่อน้ำดีใน สปป.ลาว (Combating Cholangiocarcinoma in Lao PDR) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ The Kadoorie,HK ผ่าน Imperial College London,UK ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับกระบวนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี การผ่าตัดรักษา และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีใน สปป.ลาว โดยมีสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยกันผลักดันทำให้เกิดศูนย์การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ในสปป.ลาว อีกทั้งเปิดโอกาสให้แพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การองค์ความรู้ การวิจัยเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันต่อไปในอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม และถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานวิจัยสู่ประเทศ CLMV เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศเพื่อนบ้าน นำไปสู่การที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น