ศูนย์วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ รพ.มโหสถ พัฒนาศูนย์รักษาฯแห่งแรก ใน สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (cascap) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี รพ.ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลมโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาลทั้งทีมศัลยแพทย์ ทีมวิสัญญีแพทย์ ทีมพยาบาล ICU และทีมงานสนับสนุนจากประเทศไทย กว่า 50 ชีวิต ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีหลังการผ่าตัด ณ รพ.มโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ซึ่งอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีใน สปป.ลาว ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของคณะทำงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งสองแผ่นดิน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อสู้กับปัญหามะเร็งท่อน้ำดีใน สปป.ลาว (Combating Cholangiocarcinoma in Lao PDR) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Kadoorie ผ่าน Imperial College London,UK

ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับกระบวนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีใน สปป.ลาว โดยการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในครั้งนี้ เป็นการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ใน สปป.ลาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้คัดกรองผู้ที่สงสัยที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดี และได้ทำการยืนยันผลการตรวจคัดกรองจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและการทำ CT Scan จนนำมาสู่กระบวนการผ่าตัดรักษาและทำในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายหลักที่จะลดอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้ลดลง และมุ่งพัฒนาให้ รพ.มโหสถ ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ของ สปป.ลาวต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น