มอบผ้าไหมโบราณให้ มข. ต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์

 สองปราชญ์ชาวบ้านร้อยเอ็ด ส่งมอบผ้าไหมโบราณให้ มข.อนุรักษ์ และต่อยอดพัฒนา เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  

   เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง กับแนวความคิดสร้างสรรค์ ในการอนุรักษ์ผ้าไหมโบราณ และหาทางต่อยอดสร้างสรรค์ ของปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการ มข.

   ทั้งนี้งานรับมอบผ้าไหม ผ้าสไบขิดลายดอกฮัง ผ้าห่มขิด และธุงอีสาน ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นผู้รับมอบ จาก แม่ทองลิ่ม ศรีหาคัง ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด และแม่นวล ทศวัฒน์ ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนักวิชาการเข้าร่วมหลายคน เช่น รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์ประจำคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมคณะ

       รศ.ดร.นิยม กล่าวว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีความประสงค์มอบผ้าให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เก็บรักษา และต่อยอดในด้านวิชาการต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การศึกษาห้องอีสานนิทัศน์ให้เป็นแหล่งรวบรวมผ้าของอีสาน เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลด้านผ้าของชาวอีสานต่อไป

       ขณะที่ รศ.ดร.บัวพันธ์ กล่าวว่า ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสองพี่น้อง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีเจตนารมณ์ในการบริจาคผ้าไหมให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาให้ลายผ้าไหมและการทอผ้าไหม สร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และต่อยอดไปสู่งานสร้างสรรค์ร่วมสมัย ซึ่งเป็นลวดลายผ้าประจำตระกูล มีแนวทาง และลวดลายการทอผ้ามีลักษณะเฉพาะและมีการสืบทอดกันมามากกว่า 200 ปี

แสดงความคิดเห็น