3 วัน 1.9 ล้าน OTOP เลย ทำได้

พิสูจน์แล้ว สินค้า OTOP ที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่น ยังคงได้รับความนิยมสูง อย่าง OTOP เลย ที่ทำรายได้กว่า 1.9 ล้านบาท ใน 3 วันแรกของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ

ภาพจาก https://www.edtguide.com

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของ นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ของดี ของเด่น จังหวัดเลย ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 “ภูมิปัญญา คู่แผ่นดิน หัตถศิลป์ แห่งแพรพรรณ” ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีปรากฏว่าการจำหน่ายสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,915,800 บาท

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  1. OTOP Trader จำนวน 332,000 บาท  2. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย อำเภอภูกระดึง จำนวน 219,500 บาท  และ  3.กลุ่มน้อยหน่า อำเภอภูกระดึง จำนวน 187,700 บาท

#จังหวัดเลย #OTOP  #งาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 #ภูมิปัญญา คู่แผ่นดิน หัตถศิลป์ แห่งแพรพรรณ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

แสดงความคิดเห็น