มหกรรมยั่วน้ำลายคอหนังสือ

หนังสือดี เด่น ดัง จากหลากหลายสำนักพิมพ์ รอรับผู้อ่านอยู่แล้ว พร้อมกิจกรรม สร้างสรรค์และบันเทิงมากมาย ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7  “สร้างสังคมการอ่าน สู่สังคมการเรียนรู้” 15-21 ส.ค. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น

ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 7 “I-SAN BOOK FAIR 2019” สร้างสังคมการอ่าน สู่สังคมการเรียนรู้ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

       นายสมศักดิ์  กล่าวว่า มหกรรมหนังสือภาคอีสานและงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ในฐานะองค์กรภาคการศึกษาในพื้นที่และเจ้าภาพด้านสถานที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้ความร่วมมือ-สนับสนุนอย่างเต็มที่ในกาจัดงานครั้งนี้ และมีความยินดีเปิดพื้นที่ในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดและแถบภาคอีสานได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีๆและกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้หลากหลายมากขึ้น

เพื่อสร้างสังคมอีสาน สู่ สังคมรักการอ่านซึ่งเป็นการกระตุ้นพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรู้แก่เยาวชนให้เตรียมพร้อมด้านการศึกษา เพื่อแสดงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นศูนย์กลางการศึกษาหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นรากฐานของการพัฒนาความรู้ เพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมและเสริมสร้างถึงความต้องการของตลาดที่เกี่ยวกับหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ในภูมิภาค

ตลอดทั้งเพิ่มโอกาสช่องทางให้ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหนังสือในประเทศไทยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการขายและการลงทุนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายการผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมสัมมนารวมถึงศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป้าหมาย “มหานครแห่งไมซ์” กระตุ้นการกระจายกิจกรรมสู่ภูมิภาค ไม่กระจุกตัวเฉพาะในเมืองหลวง และเพื่อแสดงศักยภาพ ความร่วมมือ ของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดขอนแก่นที่จะทำให้งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน หรือ ISAN Book Fair ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดขอนแก่น และประจำของภาคอีสานต่อไป

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้นำทัพสำนักพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ร้านหนังสือ และกลุ่มสื่อการเรียนการสอนมาร่วมงานถึง 48 องค์กร ทั้งสำนักพิมพ์ชั้นนำระดับประเทศและสำนักพิมพ์ที่มีความโดดเด่นในหนังสือในแต่ละหมวด อาทิเช่น หนังสือเรียนและเตรียมสอบ นวนิยายและรณกรรมประวัติศาสตร์ฮาวทูและคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นต้น รวมถึงยังมีบูธของหน่วยงานมากกว่า 50 องค์กรและสื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มพื้นที่ พร้อมนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมาย

ในด้านของกิจกรรมสำนักพิมพ์ผู้จัดจำหน่ายรันหนังสือและกลุ่มสื่อการเรียนการสอนผู้ร่วมออกบูธ ได้นำโปรโมชั่นและของพรีเมี่ยมพิเศษมาจำหน่ายและเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าชมงานอย่างจัดเต็มทั้งส่วนลดหนังสือออกใหม่และสินค้าแลกซื้อและขอเชิญชวนร่วมฟังเสวนาจากนักเขียนชื่อดัง คุณทมยันตี คุณวรรณวรรธน์ และคุณฬีฬา เป็นต้น ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักอ่านในพื้นที่ หรือผู้เข้าร่วมชมงานเช่นการประกวดกลอนสดระดับมัธยมตันโดยสโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทย/กิจกรรม Talk on stage เด็ก 63เตรียมตัวอย่างไรให้สอบติด /การแข่งขันสอบ วิชา GAT ภาษาอังกฤษ ผ่านแอพลิเคชั่นสอบติด

รวมถึงกิจกรรมการแสดงในพื้นที่ เช่น การแสดงหนังประโมทัยสินไซ จากโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์/การแสดงหมอลำกลอนสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นและยังมีกิจกรรม DIY ให้ร่วมประดิษฐ์อีกด้วย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็ด้วยความร่วมมือในการพัฒนาจากภาคีทุกภาคส่วน เทศบาลนครขอนแก่นต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมให้เกิดการอ่านการเรียนรู้และทำให้เกิดงานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

แสดงความคิดเห็น