ชัยภูมิ 20 วันอันตราย

ช็อค เขื่อนลำปะทาว เหลือน้ำผลิตประปาได้เพียง 20 วัน ชัยภูมิแล้งทั้งเมือง เดือดร้อนระนาว ให้ประชาชนเก็บน้ำและประหยัดน้ำสุดขีด

ภาพจาก https://mgronline.com

นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งไม่มีฝนตกในพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำประทาวมาตั้งแต่ต้นปี ทำให้ปัจจุบันเขื่อนลำปะทาวมีปริมาณน้ำเหลือแค่ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากขนาดความจุ 16.40 ล้าน (ลบ.ม.) และมีน้ำใช้การได้เพียง 1.6 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น ขณะนี้เขื่อนปล่อยน้ำลงมาตามลำประทาววันละ 8 หมื่น ลบ.ม. แต่ด้วยระยะทางไกลถึง 36 กิโลเมตร (กม.) มีประชาชนและหมู่บ้านที่น้ำไหลผ่านดักสูบน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หรือสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรบางส่วน ทำให้เหลือน้ำไหลถึงระบบประปาภูมิภาคสาขาชัยภูมิน้อยมาก และไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาให้บริการในเขตเมืองชัยภูมิเหนืออื่นใด น้ำในเขื่อนลำปะทาวจะสามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้อีกไม่เกินอีก 20 วันเท่านั้น

ที่มา https://mgronline.com/local/detail/9620000078120?fbclid=IwAR2oAGnlp6sNicJavTF9yUF14r0QhhcDMuKBLd1iXGMLAPrBFFYdJ5HZAE0

แสดงความคิดเห็น