‘นักธุรกิจนวัตกรรม’รางวัลแห่งความภูมิใจ มข.

เจ๋ง ผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ ‘โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร’ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงาน MOST INNOVATION AWARD 2019 ระดับประเทศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน Reginal Science Park Innovation Day 2019 (RSP Innovation day) ในระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 โดยมี รศ.ดร. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ลานโปรโมชัน โซนบี ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายเจษฎา คำผอง ผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ ‘โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร’ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงาน MOST Innovation Award 2019 ระดับประเทศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม ถือเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้สนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการ จากบริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำผู้ประกอบการร่วมออกบูทขายสินค้า ได้แก่ AYA สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย และ ไอศกรีม Sunset Gelato

สำหรับ “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร” สามารถตรวจสอบสีแดงของสัญญาณไฟจราจร และสามารถตรวจสอบว่ารถที่จอดรอสัญญาณไฟเขียวอยู่นั้น ล้ำเข้าบริเวณกลางสี่แยกไฟแดงหรือไม่ หากมีรถล้ำเข้าไปที่บริเวณดังกล่าวโปรแกรมจะส่งเสียงแจ้งเตือนพร้อมกับทำการบันทึกภาพเหตุการณ์ โดยมีการทำเครื่องหมายกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ และส่งสัญญาณไปที่กล้องให้จับภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถคันดังกล่าว

ทั้งนี้จะมีภาพขณะเกิดเหตุการณ์ที่รถขับฝ่าฝืนสัญญาณ พร้อมภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกบันทึกลงไปในฐานข้อมูลพร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อนำมาออกใบสั่งภายหลังโปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ถือเป็นระบบแรกที่คิดค้นและสามารถใช้งานได้จริงที่คิดค้นขึ้นโดยคนไทย ซึ่งในต่างประเทศก็มีระบบตรวจจับสัญญาณไฟจราจรมาก่อนหน้าแล้ว แต่เป็นระบบที่มีราคาสูงกว่าระบบที่ ม.ขอนแก่นคิดค้นมาก อีกทั้งเมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หรืออัพเดทระบบ จะต้องพึ่งพาต่างประเทศซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

แสดงความคิดเห็น