ปลุกขอนแก่นให้ “สมาร์ทดิจิทัล”

เอไอเอส บุกขอนแก่น ดึงชาวอีสานเร่งอัพเกรดความรู้ เปลี่ยนทันยุคดิจิทัล หนุนการพัฒนาเมืองสู่ Smart City พร้อมแกะสูตร DATA ชูธุรกิจโต ในงานสัมมนา AIS ACADEMY for THAIs @ขอนแก่น

      นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส กล่าวถึง จุดมุ่งหมายในภารกิจ คิดเผื่อ ครั้งนี้ว่า สิ่งหนึ่งที่ AIS ACADEMY ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆในการขยายองค์ความรู้มายังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะทางภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ คือการหยิบยกประเด็นที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อให้องค์ความรู้จะนำมาให้แก่คนไทยบ้าง จะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ ใช้ให้มากที่สุด เรื่อง Smart city เป็นหนึ่งในไฮไลน์ที่ขอนแก่นกำลังสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการวางรากฐานพัฒนาเมืองที่พวกเขาต้องการทำให้ภารกิจ AIS ACADEMY for THAIs นี้เราจึงลากเส้นจากจุดความสนใจนี้เชื่อมโยงไปยังองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองชั้นนำระดับนานาชาติ รวมถึง ยังไม่ละทิ้งความสำคัญต่อการเสริมสร้างอาวุธทางเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้ทันต่อกระแส Digital Disruption

สำหรับงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย จังหวัดขอนแก่น มุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยนำเอาหลากหลายประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจชั้นนำของไทย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ในการค้นหาคำตอบของการสร้าง Business Transformation ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยโฟกัสไปถึงการนำเอาขีดความสามารถของเทคโนโลยีอันหลากหลาย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและออกแบบระบบคมนาคมขนส่ง รวมทั้ง การนำเอา “ข้อมูล” มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นำโดย Mr.Chris Barker, Founder of CBC – Global Transportation and Technology Consulting Firm / คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคลาวด์และซอฟท์แวร์โซลูชั่น บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด / คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคลาวด์ และซอฟแวร์โซลูชั่น บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทยจำกัด /คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) / คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย / คุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และ ดร.กวิณพงศ์ ฉัตรานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เอไอเอส

จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบที่เรามองเห็นศักยภาพ ทั้งด้านคน, เทคโนโลยี และการร่วมคิดร่วมสร้างพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยงาน ACADEMY for THAIs: to the Region ในครั้งนี้ อยากเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ ไอเดียใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ ที่หวังว่าจะมีส่วนช่วยเติมเต็มและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาเมืองสู่ Smart City ในอนาคต” นางสาวกานติมา กล่าวทิ้งท้าย

     ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวในการเปิดงานว่า ขอนแก่นเป็นเมืองจัดงานสัมมนาหรือไมซ์ซิตี้ (MICE city) เป็นเมืองหลักศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสาน ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งเมืองสมาร์ทซิตี้ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมาขอนแก่นมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจถึง 4.2% มากกว่าตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ที่ 3.6% ถือว่าขอนแก่นเป็นเมืองที่เติบโตได้เกินเป้าหมาย

ทั้งในอีก 2 เดือนข้างหน้า จังหวัดขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ทดลองทดสอบงานวิจัยเทคโนโลยี 5G โดยได้ทำบันทึกความตกลงร่วมมือกับ “กสทช.” สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว

“ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จำเป็นที่จะต้องปรับตัวอย่างมากมาย ท่ามกลางการเกิดกระแสดิจิทัลดิสรัปชั่น หน่วยงานรัฐจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนภาคเอกชน เพื่อรองรับแรงกระทบจากปัจจัยภายนอก ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการแสวงหาอนาคตต่อไป”

แสดงความคิดเห็น