การบินลาวเล็งส่งนักบินฝึกหัดอบรมคอร์สการบินคุณภาพสูง ใน มข.

การบินลาวข้ามโขงดูงานและตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมโรงเรียนการบิน “อาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี”  ม.ขอนแก่น พอใจมาตรฐานการเรียนการสอน เล็งส่งนักบินฝึกหัดของลาวมาฝึกบิน     ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข)รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มข. พร้อมด้วย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา และนายกฤต รัตนราช ผอ.โรงเรียนการบินอาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี ได้ให้การต้อนรับ ท้าวสมฤทธิ์ สีหวงษ์ หัวหน้าแผนกความปลอดภัย-คุณภาพและนิรภัยการบิน รัฐวิสาหกิจการบินลาว,ตลอดจนนักบิน เข้าเยี่ยมชมตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรม ของโรงเรียนการบิน อาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี 

     รศ.ดร.ไมตรี เปิดเผยว่า คณะศึกษาศาสตร์ มข. ดำเนินการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาการคิดขั้นสูง มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด ( Open Approach) ซึ่งได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน มุ่งเน้นผลิตครูที่สอนเด็กให้มีความสุขสนุกกับชั้นเรียน แต่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดเป็น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าสอนให้เด็กคิดตามแบบท่องจำ       ดังนั้นความร่วมมือ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่มีจุดเด่นด้านการสอนในชั้นเรียน และ โรงเรียนการบิน Asian Flight Academy ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบิน จึงเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ในการตอบโจทย์ความต้องการนักบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต เป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพนักบิน มีนักบินวิชาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์ในหลายแง่มุม เชื่อว่าจะนำไปสู่แรงบันดาลใจในเส้นทางวิชาชีพนี้ต่อไปในอนาคต

      อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากสถิติที่ผ่านมา มีการคาดการณ์มูลค่าที่เกิดจากธุรกิจการบินทั่วโลก เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.7 ต่อปี (จากปี ค.ศ. 2012-2032) และจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 จำนวนเที่ยวบินได้รับการประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 30 ล้านเที่ยวบิน เป็น 60 ล้านเที่ยวบินภายในอีกประมาณ 20 ปี 

     การเติบโตแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมการบินดังกล่าว จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบินพาณิชย์กับโรงเรียนการบิน Asian Flight Academy เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบินสู่นักบินรุ่นใหม่  รวมไปถึงร่วมกันพัฒนาบุคลากรบุคคลที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการบินไทย -ลาว ให้ได้มาตรฐานสูงยิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

    ด้าน ผศ.ณัฐพัชญ์  กล่าวถึง “นักบิน”ว่าเป็นอีกหนึ่งในวิชาชีพที่คนไม่น้อยไฝ่ฝัน มีความมั่นคงและยังมีความต้องการในตลาดการบินอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ทั้งในส่วนของการขนส่ง การส่งออกการท่องเที่ยว และการผลิตสินค้าต่าง ๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ในขณะเดียวกันองค์กรการบินระหว่างประเทศ ได้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของประเทศไทยขึ้น     กอปรกับรัฐบาลไทยได้ผ่าน พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2561 (EEC) เพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นและหนึ่งในหัวใจของการส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนี้คือยุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินประจำภูมิภาคอันหมายถึงอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย จะยิ่งทวีความต้องการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก 

     จ.ขอนแก่นเอง ในอนาคตจะมีสนามบินแห่งที่ 2 เกิดขึ้น ที่ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง โดยจะมีการตัดถนน ระยะ 18 ก.ม.เพื่อวิ่งจากตัวเมืองเข้าสู่สนามบินน้ำพองโดยตรง สนามบินเก่าแห่งนี้สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเวียดนาม ปัจจุบันสนามบินน้ำพองเป็นเขตทหารของฝูงบิน 237 กองทัพอากาศไทย

      ท้าวสมฤทธิ์  ระบุว่าการมาศึกษาดูงานและตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนการสอนของโรงเรียนการบิน Asian Flight Academy ครั้งนี้รู้สึกดีใจที่ได้เห็นศูนย์ฝึกของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสมบูรณ์ และมีความพร้อมในการฝึกอบรมการบินเป็นอย่างมาก ทางการบินแห่งชาติลาว 

          “ต้องขอขอบคุณทางมหาลัยขอนแก่นที่ให้ความไว้วางใจกับสายการบินแห่งชาติลาวได้มาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความก้าวหน้า มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะกับการฝึกอบรมการบิน”

     ท้าวสมฤทธิ์บอกอีกว่า หลังจากศึกษาดูงานและตรวจสอบในทุกด้านที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการบินแล้ว มีความมั่นใจในศูนย์ฝึกอบรมการบินของ ม.ขอนแก่นเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาทางสายการบิน ลาวได้ส่งพนักงานการบินไปฝึกที่ประเทศ จีน ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้มากที่ทางสายการบินแห่งชาติลาว ต้องส่งนักเรียนการบินหรือนักบินฝึกหัดมาเรียนที่ไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขึ้น 

      “ภาษาไทยกับลาวสามารถเข้าใจกันได้ มีแต่ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษที่เราไม่ค่อยเข้าใจ ก็ขอขอบใจที่มีการต้อนรับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างอบอุ่น หวังว่าในอนาคตลาวกับไทยจะได้ร่วมมือกันในอีกหลายๆด้านให้แน่นแฟ้นกว่าเดิม”ท้าวสัมฤทธิ์กล่าว

แหล่งที่มา: https://mgronline.com

แสดงความคิดเห็น