เด็กๆทั่วสารทิศ แห่เที่ยวงาน”สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2562

มข. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้ายเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม หัวข้อย่อยคือ “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”


ที่ลานอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีสื่อมวลชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมงานจำนวนมาก

 รศ.นพ.ชาญชัย ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มุ่งพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม หรือเรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีง่านสัปดาห์วิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันทุกปี โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พยายามให้นักศึกษามีบทบาทได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่น้อง ๆ เด็กนักเรียนในภูมิภาคอีสาน เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ใช่มีเฉพาะในตำราเรียน แต่วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่

 

“นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังสนับสนุนให้เด็กไทยได้มีความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และกำลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สำคัญให้กับเด็กอีสาน และประชาชนทั่วไป ในฐานะสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยซึ่งเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย ได้มุ่งวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคอีสานมาโดยตลอด และเชื่อว่าวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ จะสามาระยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอีสานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต” ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี กล่าว

 

ผศ.ดร.สมเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปี 2562 นี้ เป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าใจวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัว นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยสู่สาธารณะอย่างแพร่หลาย สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้ายเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมหัวขอย่อยคือ สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการรำลึก เทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ทักษะคอมพิวเตอร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

 

 

แสดงความคิดเห็น