มข.แจงเณรแข่ง e-sport งานสัปดาห์วิทย์ฯ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มข. วิทยาเขตหนองคายระบุสามเณรเข้าแข่ง e-spot ชนะ speed drifter ไม่ใช่ ROV นักเรียนสามเณรเทียบเท่านักเรียนมัธยมทั่วไป สอบถามกรมศาสนาแล้วยันไม่ผิดวินัยเพราะเป็นการฝึกทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์


สามเณรแข่ง ROV ได้รับรางวัลขนะเลิศในงานสัปดาห์วิทย์ฯ ขณะที่สังคมตั้งคำถามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ภาพจาก https://mgronline.com

เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งเป็นภาพการมอบรางวัลชนะเลิศให้แก่สามเณร 4 รูปที่ชนะการแข่งขัน e-sport ทำให้โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมว่าเป็นการกระทำผิดพระธรรมวินัยหรือไม่นั้น

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ (19 ส.ค. 62) ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) วิทยาเขตหนองคาย เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 ส.ค. 62 เป็นการจัดงานร่วมกัน 2 งาน เนื่องจากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อบริการงานด้านวิชาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์และแขนงต่างๆ ที่วิทยาเขตหนองคายได้เปิดสอน โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง Soft Skill ซึ่งไม่เน้นหนักทั้งวิชาการหรือวิทยาศาสตร์เสียทีเดียว ให้เด็กได้แสดงความสามารถที่เด็กชอบออกมา และเป็นการให้นักศึกษาทั้ง 4 คณะของวิทยาเขตหนองคายได้มีเวทีในการนำเสนอความรู้มาใช้จริงในรูปแบบของสตาฟจัดการแข่งขัน เป็นผู้ให้ความรู้ และเป็นวิทยากร

กิจกรรมมีหลากหลาย ทั้งการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ และการกีฬา ฟุตซอล, e-sport รวม 29 กิจกรรม การที่จัดแข่ง e-sport ขึ้นมา เพราะวิทยาเขตมีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ดังนั้น e-sport เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่สาขาคอมพิวเตอร์ฯ ต้องเข้ามามีบทบาท โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันก่อนจะประกาศให้ทราบว่าโรงเรียนใดมีคุณสมบัติเข้าร่วมได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็เทียบเท่าโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป ซึ่งหลักเกณฑ์จะเป็นทางโรงเรียนเป็นผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ใช่ตัวนักเรียนสมัครเอง

สำหรับการแข่งขัน e-spot มีอยู่ 2 รายการ คือ ROV และ speed drifter ซึ่งสามเณรที่ชนะเลิศไม่ใช่ ROV แต่เป็น speed drifter แต่คนทำป้ายด้านหลังเวทีทำระบุไว้เฉพาะ ROV ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นรางวัลชนะการแข่งขัน ROV ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าทุกคนเป็นเด็กนักเรียน โรงเรียนไม่ว่าเป็นนักเรียนธรรมดา หรือนักเรียนสามเณร บาลีศึกษา, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ถือเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีแผนการเรียนเหมือนโรงเรียนมัธยมทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ และมีครูโรงเรียนส่งเข้าร่วมแข่งขันตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) วิทยาเขตหนองคาย

ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) วิทยาเขตหนองคาย ภาพจาก https://mgronline.com


ด้านอาจารย์ธนภัทร วงษ์คำจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นในสังคม เพราะทางโรงเรียนได้โทรศัพท์มาสอบถามก่อนแล้วว่าจะอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันได้หรือไม่ ทางวิทยาเขตได้แจ้งไปว่าถ้าเข้าเกณฑ์ตามที่ได้แจ้งประกาศไว้ในระดับชั้นการศึกษาก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ ซึ่งกรณีนี้สามเณรก็เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา และทางโรงเรียนอนุญาตให้มาได้ วิทยาเขตก็ยินดีให้เข้าร่วม โดย ROV มีทีมเข้าร่วมแข่ง 40 ทีม มีสามเณรแข่งด้วยแต่ไม่ได้รางวัล ส่วน Speed Drifter มีสามเณรทีมเดียวเข้าแข่งและได้รางวัลชนะเลิศไป

ผศ.ดร.นงรามกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของสามเณร ทางวิทยาเขตได้สอบถามไปยังกรมการศาสนาแล้วและได้คำตอบว่า กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ จึงไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ผิดวินัยแต่อย่างใด

ที่มา https://mgronline.com/local/detail/9620000079362

แสดงความคิดเห็น