งานศพปลอดเหล้า-พนัน

ทน.ขอนแก่นเอาจริงเดินหน้าโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า – พนัน ลดค่าใช้จ่าย ลดอบายมุข

ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ พี่น้องชุมชนเขต 2 และเขต 4 ร่วมด้วย โดยมี นายชราวฺุฒิ ดาทุมมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดกติกาของชุมชนให้เป็นงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ร่วมกันออกตรวจเฝ้าระวัง และกระตุ้นจิตสำนึกร่วมกัน

นายกเทศมนตรีกล่าวว่า ถึงช่วงงานศพแน่นอนอาจจะมีทั้งแอลกอฮอล์ การพนัน ซึ่งหลังจากมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพในแต่ละวัน จะมีนักพนันกลุ่มหนึ่งคอยมาจับกลุ่ม หรือตั้งวงเล่นการพนัน เป็นระยะเวลา 3 วัน สิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง คือ บางชุมชนมีเจ้ามืออายุ 60-80 ปี เป็นคุณตา คุณยายแก่ๆ คนที่เล่นเป็นเยาวชนในชุมชน อายุ 9-10 ปี แล้วเราจะสอนหลานอย่างไร นายกเทศมนตรีฯ กล่าวถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ มันน่ากลัวมากมีภัยคุกคามของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพนันออนไลน์ ฟุตบอลออนไลน์ หวยใต้ดิน ร้านเกมต่างๆ มีทั่วเมือง ถ้าผู้ใหญ่มาออกมาช่วยเหลือกันเยาวชน คนขอนแก่น จะเป็นเช่นไร เราต้องออกมาช่วยกันจริงจังซะที ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีอยู่หลายชุมชนที่ร่วมมือกัน

ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ประชุมปรึกษากับประธาน/คณะกรรมการชุมชน เพื่อมาช่วยเหลือกัน ทุกคนก็เห็นด้วยว่าเราต้องมาช่วยเหลือกัน หยิบเรื่องนี้มาพูดคุยและรณรงค์อย่างจริงจัง จึงเป็นที่มาของคำว่า “งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” แน่นอนเราไม่หวังว่าจะ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเราไม่เริ่มเมื่อไหร่เราจะเริ่มได้ เรามาช่วยกันสนับสนุนเจ้าภาพงานศพ ประธาน คณะกรรมการแต่ละชุมชนต้องช่วยกันแจ้งให้ลูกบ้านทราบว่าเรามีโครงการแบบนี้ ซึ่งถ้าบ้านหลังไหนเข้าร่วมโครงการแจ้งกับเทศบาล ทางเทศบาลก็จะมีป้ายไปตั้งที่บ้าน งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน เพื่อให้คนมาร่วมงานได้ทราบ กระตุ้นให้คนที่มาร่วมงานได้ทราบ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว..

แสดงความคิดเห็น