ชาวบ้านจัดแถลงข่าวจี้ ผู้ว่าฯศึกษาผลกระทบโรงงานน้ำตาล ก่อนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ชาวบ้านค้านโรงงานน้ำตาลบ้านไผ่ จี้ผู้ว่าฯศึกษาผลกระทบ ระบุ ข้อดี-เสีย ให้ชัดเจน อย่าเมินเสียงชาวบ้าน เตรียมแถลงข่าว 23 ส.ค. 62

วันที่ 22 ส.ค. 62 เครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละว้า เปิดเผยกับ “อีสานบิซ” ว่า ตามที่เครือข่ายฯได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้มีการศึกษาอย่างรอบด้านทั้งข้อดีข้อเสียและนำเสนอต่อชาวบ้านในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือ Bio economy ที่มีอุตสาหกรรมตั้งต้นจากโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมกับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนจากชาวบ้าน นักวิชาการ พิจารณาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินการสร้างนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ และขอให้ยุติเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือ ค.1 ไว้ก่อนหากข้อเรียกร้องดังกล่าวยังไม่ได้รับการดำเนินการ

“ทว่าบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ บริษัท มิตรผล จำกัด ว่าจ้างให้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ออกหนังให้มีการประชุมเรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (บ้านไผ่)  ในวันที่ 10 ก.ย.  2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา”

เครือข่ายจึงมีความห่วงกังวลการเข้าร่วมประชุมจะเป็นการสร้างความชอบธรรมในการสร้างโรงงานน้ำตาลที่ปราศจากฐานความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง เนื่องเพราะยังไม่ดำเนินการตามข้อเสนอของชาวบ้านในข้างต้น ดังนั้น จึงมีมติให้จัดแถลงข่าวในวันที่ 23 ส.ค. 62 ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น