“หมอนรังไหมอีรี่”คว้ารางวัลระดับประเทศ

ของดี อ.มัญจาคีรี” หมอนจากรังไหมอีรี่” คว้าผลงานเด่นสตรีขอนแก่น และรางวัลอันดับ 2 ของประเทศ พร้อมต่อยอดเร่งค้นหาผลิตภัณฑ์เด่นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

ที่หอประชุม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย อ.มัญจาคีรี ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.มัญจาคีรีได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีกลุ่มสตรีจากทุกหมู่บ้านในเขต อ.มัญจาคีรี เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 500 คน

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงผลผลิตจากเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 8 ผลงานเด่นจาก 8 ตำบลของ อ.มัญจาคีรี รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจากหมู่บ้านต่างๆในเขต อ.มัญจาคีรี มาจัดแสดงและจำหน่าย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น รวมไปถึงการขยายช่องทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี กล่าวว่า การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 พื้นที่ อ.มัญจาคีรีนั้น มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นครอบคลุมทุกหมู่บ้าน วันนี้จึงเป็นการแสดงพลัง และแสดงศักยภาพของสตรีขอนแก่น ของสตรีมัญจาคีรี ที่ได้นำเงินกองทุนดังกล่าวไปดำเนินงานในด้านต่างๆตามระเบียบที่กรมพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งนอกจากการนำเสนอผลงานบริเวณด้านนอกห้องประชุมรวมกว่า 30 ผลิตภัณฑ์แล้ว บริเวณด้านในห้องประชุมยังคงมีการคัดเลือก 8 ผลิตภัณฑ์เด่น ที่ผู้แทนจาก 8 ตำบลของ อ.มัญจาคีรี นำมาแสดงและเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อหาสุดยอดผลิตภัณฑ์จากเงินกองทุนฯ เพื่อแสดงในระดับจังหวัดต่อไป

“เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่การดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในพื้นที่ อ.มัญจาคีรี ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มสตรี บ.หนองหญ้าปล้อง ต.โพนเพ็ก ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญในการผลิตผ้าไหม มาเข้ารับการอบรมจากนักวิชาการ จนมีการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนจากรังไหมอีรี่ ที่เป็นการนำเศษไหมอีรี่ มาทำเป็นหมอนเพื่อสุขภาพที่สามารถคว้ารางวัล

ที่มา https://www.innnews.co.th

แสดงความคิดเห็น