สกลฯขนหนังสือหนีน้ำ

วันที่ 27 ส.ค. 62 ไลน์กลุ่มศูนย์รณยุทธ ได้เผยแพร่รูปนักเรียนกำลังช่วยกันขนย้ายหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนบ้านขัวก่าย ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ขึ้นที่สูงเนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งวันและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และด้วยอิทธิพลของพายุโซนร้อน “PODUL” จะทำให้ภาคอีสานและภาคเหนือ มีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงต้นเดือน ก.ย. 62

แสดงความคิดเห็น