“สหัสขันธ์ุ” ขานรับปราบมะเร็งท่อน้ำดี

  สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ พชอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ขานรับแก้ไขปัญหามะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ในตับเต็มพื้นที่

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมพชอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสมบูรณ์ ไชยศรี รองประธาน พชอ.สหัสขันธ์ เป็นประธานในการประชุม

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นภัยร้ายที่ทำลายชีวิตคนอีสาน มีผู้เสียชีวิตมากกว่าปีละ 20,000 คน เท่ากับเครื่องบินตกที่อีสานปีละ 100 กว่าลำ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการทานอาหารจากปลาเกล็ดขาวแบบสุกๆ ดิบๆ ของประชาชน ซึ่งจะรับพยาธิใบไม้ตับเข้าไปและพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต พื้นที่อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีอัตราผู้ติดพยาธิใบไม้ตับที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นเราจึงเลือกพื้นที่นี้เพื่อลงมาแก้ไขปัญหา

“เราทำงานร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้นำเอานวัตกรรมและงานวิจัยด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ กระตุ้นการแก้ไขปัญหาผ่านภาคประชาชนคู่ขนานกับการขับเคลื่อนโดยภาครัฐ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินงานในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด อ.บ้านไผ่ และ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ส่วน จ.กาฬสินธุ์ มีอีกหนึ่งอำเภอที่ทำงานไปพร้อมกับคือ อ.สมเด็จ หวังว่าเราจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ได้ในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ อำเภอสหัสขันธ์ เป็นหนึ่งในสองอำเภอนำร่องของจังหวัดกาฬสินธุ์ (อีกหนึ่งที่คือ อ.สมเด็จ) ที่ทางสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชิวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้ลดน้อยลงที่สุด

แสดงความคิดเห็น