ลำน้ำปาวยังเอ่อล้น ไหลท่วมนาข้าวและบ้านเรือนชาวกาฬสินธุ์ เป็นวงกว้าง

ลำน้ำปาวหนุนสูงขึ้นอีก 14 ซม.หลายพื้นที่ของ จ.กาฬสินธุ์ ยังได้รับผลกระทบน้ำท่วม ทำให้พื้นที่ลุ่มใกล้ลำนำชี มีน้ำท่วมที่นาเสียหายจำนวนมาก บ้านเรือนเสียหายจำนวน 1,604 หลัง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเมื่อช่วงเช้าฝนได้หยุดตกแล้ว แต่ระดับน้ำตามลำน้ำสายหลักยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลำน้ำปาวที่บริเวณสะพานอำเภอกมลาไสยพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก 14 เซนติเมตร 398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้เอ่อท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ติดลำน้ำและเอ่อท่วมนาข้าวได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งพบว่ากระแสน้ำยังคงไหลอย่างต่อเนื่องลงสู่ลำน้ำชีซึ่งชาวบ้านต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิด หากไม่มีฝนตกลงมา คาดว่าระดับน้ำจะลดลง

สำหรับพายุคาจิกิส่งผลให้มีฝนตกหนักกระจายทั่วทั้งจังหวัด โดยมีมวลน้ำต่อเนื่องมาจากพายุโพดุล ทำให้พื้นที่ลุ่มใกล้ลำนำชี มีน้ำท่วมที่นาเสียหายจำนวนมาก

นายธงชัย สอนเสนา นายก อบต.ลำชี อ.ฆ้องชัย เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุโพดุลต่อเนื่องมาถึงพายุคาจิกิ ทำให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่นาข้าวของชาวนา จมน้ำเสียหายอย่างสิ้นเชิงไปแล้ว 8,000 ไร่ ขณะนี้กำลังเร่งสูบน้ำโดยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ด้วยไฟฟ้าที่จุดสูบน้ำกุดขี้นาค ตำบลลำชี ออกสู่ลำน้ำชี เพื่อลดระดับน้ำช่วยเหลือนาข้าวที่กำลังจะถูกน้ำท่วมกระจายเป็นวงกว้างอีก

ด้าน นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่อำเภอฆ้องชัย พร้อมเปิดเผยว่า อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง สูบน้ำออกจากหมู่บ้านที่มีน้ำท่วมขังสูง และช่วยในเรื่องเครื่องจักรกลหนัก เปิดทางน้ำพร้อมกระสอบทรายป้องกันการล้นทะลักของมวลน้ำที่จะเข้าหมู่บ้าน

ขณะที่ นายโสภณ เจริญพร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานความเสียหายจากพายุภาพรวมทั้งจังหวัด มีพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 110,219 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1,604 หลัง สิ่งสาธารณประโยชน์ พนังกั้นน้ำ 5 แห่ง สะพาน 5 แห่ง ถนนที่ได้รับผลกระทบ ถนน อปท. ชำรุด 107 สาย เส้นทางหลักที่มีน้ำท่วมขัง แต่สามารถสัญจรได้ 3 สายทาง ได้แก่ ทางหลวง 2116 สายยางตลาด – บ้านบ่อ อ.ยางตลาด ระยะทาง 500 เมตร, กส.6075 สายบ้านยางน้อย-บ้านขาม อ.ยางตลาด ระยะทาง 500 เมตร, กส.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บ้านคำมะยาง อ.ยางตลาง ระยะทาง 500 เมตร ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ได้รับความเสียหาย.

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1652656?fbclid=IwAR314smwMTon8BtGR655M4iiy1tly5TPS_m-z0JetlblKiZaDXmkJ453NY4

แสดงความคิดเห็น