ราชมงคลขอนแก่น ช่วยซ่อม

มทร.อีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น ลงพื้นที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-รถเสียและเครื่องมือการเกษตรให้ชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  วัดไทรทอง และบ้านคำไฮ

 

อาจารย์ ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากสถาณการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลบ้านเป็ดและหลายพื้นที่ ที่ปรากฎเป็นข่าวนั้น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถาบันการศึกษาชั้นนำ และมีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะความเดือดร้อน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตร และรถจักรยานยนต์ ที่เป็นสิ่งของจำเป็นได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงจัดหน่วยบริการประชาชน ลงพื้นทีทันที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แบ่งเบาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประสบภัย และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ และนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญ

ทั้งนี้ในนาม มทร.อีสาน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านหากมีสิ่งใดที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เราจะรีบทำทันที่

แสดงความคิดเห็น