เชิญถุงพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้ากระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,997 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,497 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาการเปรียญ วัดไทรทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยได้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยและที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือราษฎร กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จำนวน 3 ราย และ อ.เมืองขอนแก่น จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ จ.ขอนแก่น ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ จ.ขอนแก่น ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน 7 อำเภอ (โนนศิลา,บ้านไผ่,ชนบท,แวงน้อย,หนองสองห้อง,บ้านแฮด,และเมืองขอนแก่น) 37 ตำบล 315 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล 39 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 41,283 ครัวเรือน 202,838 คน เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไปด้วยแล้ว.

แสดงความคิดเห็น