เบ็ญจะมะมหาราชอุบลฯ ขึ้นแท่นโรงเรียนมัธยมดีที่สุดในอีสาน

เบ็ญจะมะมหาราชอุบลฯ ขึ้นแท่นโรงเรียนมัธยมดีที่สุดในอีสาน ด้านขอนแก่นแก่นวิทยายนและอุดรพิทยานุกูล ตามมาเป็นลำดับที่ 2 และ 3

เว็บไซต์ http://www.guideubon.com รายงานว่า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ คะแนน O-Net สูงสุดในภาคอีสาน โดย O-Net ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Ordinary National Education Test คือ การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการสอบเพื่อวัดมาตรฐานของโรงเรียน ว่าแต่ละโรงเรียนนั้นมีคุณภาพในการสอนเพียงใด เพราะข้อสอบ O-NET จะเป็นข้อสอบฉบับเดียวกัน สอบวัดเด็กระดับเดียวกันทั้งประเทศ ถ้าโรงเรียนไหนมีเด็กไปสอบเยอะ และมีคะแนนที่ดี ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ประการหนึ่งว่า โรงเรียนนั้นๆ มีคุณภาพการสอนที่ดี

ทั้งนี้ คะแนนสอบ O-NET ยังสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่ออีกด้วย โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 จะต้องนำคะแนน O-NET ของตน มาใช้ในการยื่นสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยวิชาสอบของนักเรียน ม.6 ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์

เบ็ญจะมะ-อุบล-โอเน็ต-02.jpg

สำหรับการสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษขึ้นไป ปรากฎว่า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี สามารถทำคะแนนได้ 252.67 คะแนน ได้ลำดับที่ 20 เมื่อจัดอันดับกับโรงเรียนในระดับเดียวกันทั่วประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/o-net-2561-ben/

แสดงความคิดเห็น