PEA เดินหน้าพร้อมเอาสายไฟลงดิน เฟสแรกถนน 7 เส้นรอบย่าโมเสร็จใน 1 ปี

การไฟฟ้าโคราช  พร้อมเริ่มก่อสร้างสายไฟลงดิน หลังรัฐไฟเขียวงบประมาณกว่า 2,434 ล้านบาท ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของ จ.นครราชสีมา ที่จะมีทิวทัศน์ ภาพลักษณ์ที่สวยงาม สะอาด เป็นเมืองโคราชน่าอยู่ เริ่มเฟสแรก ถนน 7 เส้นรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เริ่มกันยายน 62 เสร็จกันยายนปี 63

หลังจาก จังหวัดนครราชสีมาได้เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 23 จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงการเอาสายไฟลงดินเมืองโคราช หากเสร็จแล้วจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของ จ.นครราชสีมา ที่จะมีทิวทัศน์ ภาพลักษณ์ที่สวยงาม สะอาด น่าอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับการแก้ปัญหาสายไฟฟ้า สายเคเบิลที่รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จะใช้วิธีการมัดรวบสาย เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. และ กฟภ. สามารถติดตั้งสายสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนดไว้ ปัจจุบันจ.นครราชสีมาได้รับงบประมาณตามที่ ครม.อนุมัติ 2,434 ล้านบาท จะครอบคลุมตั้งแต่ถนนเส้นห้าแยกไฟฟ้าจังหวัดจนถึงบริเวณเส้นหลักเมือง โดยโครงการนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเอาทุกระบบลงใต้ดินให้หมด ไม่ใช่เฉพาะสายไฟฟ้า แต่จะรวมไปถึงสายสื่อสารทั้งหมด ซึ่งการไฟฟ้าก็จะดำเนินการสร้างท่อเพื่อนำสายสื่อสารลงพร้อมกัน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครราชสีมา ได้ขึ้นป้ายด้านหน้าสำนักงานที่ห้าแยกหัวรถไฟ ว่า “ครม.อนุมัติแล้ว PEA นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเมืองโคราช” ในถนน 7 เส้นได้แก่ ถนนชุมพล, ถนนราชดำเนิน, ถนนสุรนารี, ถนนบุรินทร์, ถนนพิบูลละเอียด, ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ และถนนโพธิ์กลาง

โดย กฟภ.จะมีการดำเนินงานช่วงเดือนกันยายน 2562 – กันยายน 2563 มีการปิดช่องทางการจราจรในเวลา 21.00 – 04.00 น. ซึ่งโครงการเอาสายไฟฟ้าลงดิน ทางการไฟฟ้าฯ ได้เคยนำร่องนำสายไฟฟ้าลงดินหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งทำให้ทัศนียภาพโดยรอบลานย่าโมมีทัศนียภาพที่สวยงามมากขึ้น

สำหรับโครงการ “สายไฟฟ้าลงดิน” แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยเฟสแรกจะดำเนินการบริเวณถนนชุมพล, ถนนราชดำเนิน, ถนนสุรนารี, ถนนบุรินทร์, ถนนพิบูลละเอียด, ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ และถนนโพธิ์กลาง ส่วนเฟสที่ 2 จะเป็นปีถัดไป ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องคือ ถนนราชสีมา-โชคชัย ถนนพลแสน ถนนไชยณรงค์ และถนนราชนิกูล และในเฟส 3 เริ่มในปี 2563 คือบริเวณถนนจักรี ถนนมนัส ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย ถนนสรรพสิทธิ์ และถนนกำแหงสงคราม

ที่มา:http://executivekorat.com/archives/18009

แสดงความคิดเห็น