มะเร็งท่อน้ำดีรักษาได้

วันที่ 6 ก.ย. 62 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการโครงการ CASCAP และศัลยแพทย์ผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยในเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า มะเร็งท่อน้ำดีรักษาให้หายขาดได้ ถ้าตรวจพบในระยะแรก ความเชื่อท่ีมีมาช้านานคือมะเร็งท่อน้ำดีรักษาไม่หาย ทำให้หลายๆครั้งเราได้ยินคนพูดจนติดปากว่า “ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย”

แต่ที่จริงแล้วนั้น มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนมะเร็งอื่นๆคือมีโอกาสหายได้ ถ้าวินิจฉัยและผ่าตัดรักษาในระยะแรกๆ นอกจากหายจากโรคแล้ว อันตรายจากการผ่าตัดในปัจจุบันก็น้อยด้วยทำอย่างไรผู้ป่วยถึงจะเข้าสู่การรักษาให้หายขาดจากมะเร็งท่อน้ำดีเป็นจำนวนมากๆได้ คำตอบก็คือจะต้องเพิ่มโอกาสคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนที่มีความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการของโรค

“มาช่วยกันทำให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองกันเถอะครับ จะได้มีโอกาสรับการรักษาให้หายขาดได้”

แสดงความคิดเห็น