ธกส.พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และลูกหนี้ ธกส.เพื่อเป็นการเยียวยา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตภายหลังน้ำลด โดยมีทั้งการให้เงินช่วยเหลือฟรี การให้กู้ยืมเงินคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ 

ที่โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือน และ พื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว หลังจากได้รับอิทธิพลจากพายุ “โพดุล-เหล่งเหล่งและคาจิกิ” ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินอุทกภัย จำนวน 7 อำเภอ 35 ตำบล315หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล 39 ชุมชน 4,1238 ครัวเรือน 20,288 คน

นายอภิรมย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้พบว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายมากที่สุดใน 3 อำเภอประกอบด้วย อ.บ้านไผ่,โนนศิลา และ อ.ชนบท รวมจำนวนเนื้อที่ 60,400 ไร่ เป็นที่นาข้าว 30,911 ไร่ พืชไร่ 28,066ไร่ พืชผัก 1,423 ไร่ และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย ทั้งนี้สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารและผู้ประสบภัยนั้น ทาง ธกส.ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อประสานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งการมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรในอำเภอบ้านไผ่ รวมทั้งสิ้น 500 ถุง มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจังหวัด จำนวน 6,000 ขวด ส่วนกรณีเกษตรผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างประสานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือกรณีเป็นลูกค้า หรือบุคคลในครัวเรือนธนาคารจ่ายเงินค่าบำรุงขวัญรายละ 20,000 บาท”

นายอภิรมย์ กล่าวต่ออีกว่า ธกส.เตรียมพิจารณาการให้เงินสมทบสร้างบ้านหลังใหม่ ในกรณีบ้านหลังเก่าใช้งานไม่ได้ โดยให้รายละไม่เกิน 20,000 บาท ซ่อมแซมทรัพย์สินของใช้ที่จำเป็นรายละไม่เกิน 2,000 บาท ซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรรายละไม่เกิน 2,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูภายหลังภัยสงบ ขณะที่มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัตินั้นจะให้กู้เงิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนแรก ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันกู้

ที่มา:https://www.innnews.co.th/regional-news/news_482062/

แสดงความคิดเห็น