มข. ลุยช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

นักศึกษา ร่วม เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นในโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจำปี 2562  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่ได้รับการบริจาค จากศูนย์รับความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยองค์การนักศึกษา  และมีถุงยังชีพ ผ้าห่มจำนวน 200 ชุด จากโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจำปี 2562  บรรจุเต็มคันรถ จำนวน 2 คันรถบรรทุกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศาลเจ้า 1  ชุมชนบ้านเก่าน้อย และชุมชนบ้านเป้า  ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

นางสาว ธัญญาเรศ ศรีแก้ว นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษาทุกคณะได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะออกมาเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนซึ่งกำลังเจอกับความทุกข์ยาก ที่ได้เห็นจากข่าวสาร รวมทั้งการสะท้อนเรื่องราวจากเพื่อนๆที่ประสบภัยด้วยตัวเอง ซึ่งแม้นักศึกษาทุกคนอาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยแต่ก็รับรู้ถึงความยากลำบากและพร้อมที่จะแสดงพลังของความร่วมมือในสิ่งที่ทำได้ดังนั้นองค์การนักศึกษาจึงอาสาเป็นตัวกลางของน้ำใจตั้งศูนย์รับความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ บริจาคทั้งเงิน และสิ่งของ อาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานร่วมกันทยอยบริจาคสิ่งของมาอย่างต่อเนื่อง

อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวนโยบายการอุทิศเพื่อสังคม โดยมีแผนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือชุมชนสังคมในภาวะวิกฤติ พร้อมออกช่วยเหลือชุมชนด้วยความเต็มใจ เหตุการณ์อุทกภัยนี้ก็เช่นกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ จึงได้ประสานงานหน่วยงานรัฐและเอกชน บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาคณะต่าง ๆ รวบรวมสิ่งของ ประกอบด้วย ปัจจัย 4 อาหารแห้ง ข้าวสาร นมสำหรับเด็ก ยารักษาโรค ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน “สิ่งของที่นำมาวันนี้ มีความจำเป็นกับชาวบ้านทั้งหมด เมื่อได้พูดคุยกับประธานชุมชนและชาวบ้าน พบว่า ได้รับผลกระทบอย่างมาก น้ำไหลมาไวมาก เขาเตรียมอะไรไม่ทันเลย ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านไผ่ในวันนี้ เงินที่ได้รับบริจาค จัดสรร เป็นถุงยังชีพ ซึ่งสามารถใช้สอยได้สะดวกรวดเร็ว และทันต่อเวลา เพื่อมามอบให้ชาวบ้าน โดยในอนาคตจะมีการลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัย ดูแลด้านสุขภาพ ฉีดวัคซีน และการดูแลเรื่องโรคหลังจากน้ำท่วมต่อไป” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว

นางสาวพรสุดา ลานอก ผู้ประสบภัยชุมชนศาลเจ้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ชุมชนศาลเจ้าและบ้านไผ่ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบภัยอย่างหนัก ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว ติดลำห้วย ในวันเกิดเหตุไม่สามารถหยิบเครื่องอุปโภคบริโภคมาได้เลย ความเสียหายประเมินค่าไม่ได้ ชาวบ้านไม่มีเครืองใช้ไฟฟ้า ไม่สามารถหยิบอะไรติดมือมาได้เลยเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบฉับพลัน สิ่งที่ได้มาคือเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวที่ใส่ติดตัว ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มามอบเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ไม่ทิ้งคนบ้านไผ่ ชุมชนศาลเจ้า เราดีใจ ซาบซึ้งและขอขอบพระคุณมาก”

แสดงความคิดเห็น