ทน.อุดรฯ-บ้านวิศวะ แจงวุ่นสะพานลอย รร.อุดรพิทย์ฯ

วิจารณ์ทั่วเมืองทน.อุดรปฎิเสธเอกชนสร้างสะพานลอยให้ฟรีหน้า รร.อุดรพิทย์ฯ ด้านบ้านวิศวะ  ยันไม่ถูกนครอุดรเบรก ยังเดินหน้ามอบวัสดุ-อุปกรณ์-ค่าแรง สร้างตามแบบราชการ  นายก เฟสแจงเข้าใจผิดไปกันใหญ่

ผู้สื่อข่าว“ข่าวอุดรธานีวันนี้”รายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เฟสบุ๊คกลุ่มหนึ่งในอุดรธานี ได้นำเสนอเอกสารของ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 5 กันยายน 2562 ลงนามโดยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายก ทน.อุดรธานี 57 ถึง หจก.บ้านวิศวะ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างสะพานลอย และอุทิศให้เป็นสะพานสาธารณะ ระบุ ตามที่ หจก.บ้านวิศวะ มีความประสงค์จะสร้างสะพานลอยคนข้าม หน้า รร.อุดรพิทยานุกูล และมอบให้แก่ ทน.อุดรธานี เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ทน.อุดรธานี พิจารณาแล้ว ขอเรียนให้ทราบดังนี้ 1.การสร้างสะพานลอยคนข้าม เป็นหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย ไม่ใช่หน้าที่ของเอกชนจึงไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้ , 2. ทน.อุดรธานีได้จัดตั้งงบประมาณไว้แล้ว หาก หจก.บ้านวิศวะ มีความประสงค์จะให้การสนับสนุน ก็สามารถให้การสนับสนุนได้ ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการก่อสร้าง โดยให้ปฏิบัติตามแบบแปลนของ ทน.อุดรธานีกำหนดไว้

เฟสบุ๊คกลุ่มดังกล่าว ให้ความเห็นว่า เรื่องการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนศรีสุข บริเวณหน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ที่มีศิษย์เก่าอุดรพิทย์ มีความประสงค์จะสร้างให้ฟรี ทางเทศบาลนครอุดรธานีตอบปฏิเสธไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง ทั้งๆที่ตัวนายกเทศบาลนครฯได้เชิญศิษย์เก่าฯ ที่ประสงค์จะสร้างให้เข้าไปพูดคุยหลายครั้งแล้วว่า จะใช้เวลาก่อสร้างนานเท่าไร ศิษย์เก่าฯตอบว่าหลังทางเทศบาลอนุญาต สร้างเสร็จภายใน 45 วัน อยู่ๆก็มีหนังสือฉบับนี้แจ้งออกมา มันคืออะไรครับ ฟรีไม่เอาต้องการจะใช้เงินงบประมาณ เพื่ออะไร?

ทำให้มีผู้เข้ามาแชร์ และแสดงความคิดเห็น จำนวนมาก ส่วนใหญ่แสดงออกในแง่ลบกับ ทน.อุดรธานี โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณ และการเปรียบเทียบกับการสร้างสะพานลอยคนข้าม ถนนโพศรี ระหว่างยูดีทาว์นกับลุมพินีคอนโด ทำไมสามารถดำเนินการได้ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่ บางคนแนะนำให้อนุญาตเอกชนสร้างให้ แล้วโยกงบประมาณที่มีอยู่ไปสร้างที่อื่น

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนาสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี ตัวแทนผู้ว่าฯไปประชุม “พืชสวนโลก” ที่ปักกิ่ง ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว และแชว์ลงเพจของ ทน.อุดรธานี ระบุว่า เทศบาลไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใด กรณีที่เทศบาลได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ หจก.บ้านวิศวะ ดำเนินการสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางข้อ 2 โดยให้เป็นผู้อุทิศทั้งวัสดุและแรงงานในการดำเนินการ ทั้งนี้ทางทีมงานเทศบาล และ หจก.บ้านวิศวะ ได้ดำเนินการร่วมมาโดยตลอด จนได้แบบแปลนพร้อมดำเนินการแล้ว เข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วครับ…

 

ส่วน หจก.บ้านวิศวะ ก็ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊กเช่นกันว่า เนื่องด้วย…หจก.บ้านวิศวะ ตั้งแต่ที่ทราบข่าวทางเทศบาลฯ จะมีโครงการก่อสร้างสะพานลอยหน้า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เนื่องจากผมเป็นศิษย์เก่าของ อพ. เลยอยากทำประโยชน์ให้กับโรงเรียน และบ้านเกิดผม จึงได้เข้ามาขอเสนอตัวเพื่อเป็นผู้ก่อสร้างให้กับเทศบาล และทางเทศบาลก็เห็นดีด้วย จึงได้ร่วมกันออกแบบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการกำหนดจุดติดตั้งในวันที่ 6 ส.ค.62 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นผมจึงได้ทำหนังสือขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาล แต่ด้วยข้อระเบียบฯ เทศบาลจึงได้แจ้งแนวทางการดำเนินการให้ผมทราบ ตามหนังสือที่แชร์กันนั้น ซึ่งผมสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางข้อ 2 ที่เทศบาลแจ้ง โดยให้ผมเป็นผู้อุทิศทั้งวัสดุและแรงงาน ในการดำเนินการ และได้ลงพื้นที่จุดก่อสร้างร่วมกันแล้วตามรูป.. เทศบาลก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใด เรื่องที่กำลังแชร์กันอยู่ขอให้หยุดเถอะครับ ผมตั้งใจทำความดี อย่าทำให้ผมเสียความตั้งใจเลย ขอบคุณมากๆครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า “ข่าวอุดรธานีวันนี้” เคยนำเสนอข่าวเวทีรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ สนง.ทน.อุดรธานี ซึ่งศิษย์เก่า รร.อุดรพิทยานุกูล ให้การสนับสนุน ซึ่งจากการศึกษามีความเหมาะสมสร้าง 2 จุด คือ จุดแรก ด้าน สนง.อัยการ จ.อุดรธานี หรือ สนง.ทรัพยากรป่าไม้ฯ , จุดที่สอง ด้าน สนง.สำนักพื้นที่อนุรักษ์ 10 เวทีรับฟังความคิดเห็นเลือกจุดที่สอง โดยรูปแบบสะพานลอย มีโครงสร้างเสาเป็นคอนกรีต ส่วนตัวสะพานลอยเป็นเหล็ก

https://udontoday.co/080862/ ….

แสดงความคิดเห็น