รพ.ชุมแพ คลิ๊กออฟศูนย์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัย​มะเร็ง​ท่อ​น้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์​ ขันตี​แก้ว​ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ในโรงพยาบาลชุมแพ (Cholangiocarcinoma screening unit with ultrasonography,Chumpae hospital)
ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี 2559-2568 ณ ศูนย์ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ชั้น 1 แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เริ่มงานด้วยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดย แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ และยังได้รับเกียรติจาก นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการกล่าวถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่านมา และการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองของ รพ.ชุมแพ

ในภาพอาจจะมี 1 คน

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวว่า “ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของพี่น้องชาวอีสาน มีผู้เสียชีวิตกว่าปีละ 20,000 คน สาเหตุหลักมาจากการกินปลาตะเพียบและปลาเกล็ดขาวดิบโดยไม่ได้ปรุงสุก โดยการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนั้นต้องทำงานเชิงบูรณาการ ร่วมกับกับทุกกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร รวมถึงสถาบันด้านการวิจัยอื่นๆ เพื่อการวินิจฉัย นำไปสู่การรักษาเราต้องร่วมมือกันทำงานตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ คือการป้องกันเฝ้าระวัง ระดับทุติยภูมิ คือ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบ Isan Cohort และระดับตติยภูมิ คือ การรักษาและติดตามผลการรักษา ในระยะยาวหน่วยคัดกรองฯ ที่ รพ.ชุมแพจะไม่ใช่แค่การคัดกรองเพียงอย่างเดียว ยังจะต้องมีการดูแลผู้ป่วย การให้ความรู้ และพัฒนาทีมแพทย์ผ่าตัดรักษามาควบคู่กัน พัฒนาไปสู่ศูนย์จัดการมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจร และการตรวจอัลตร้าซาวด์นั้นนอกจากจะคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีแล้ว ยังสามารถตรวจวินิจฉัย นิ่ว ไขมันในดับ และอาหการผิดปกติอื่นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต”

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

จากนั้นประธานในงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เดินเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานของหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีฯ ซึ่งการจัดตั้งหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีขึ้นมาครั้งนี้ จะช่วยตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีได้ครอบคลุมทั้งใน อ.ชุมแพและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ

หน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ รพ.ชุมแพ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถาม โทร. 043-311044

แสดงความคิดเห็น