ลงทุนเงินดิจิทัล ระวังถูกหลอกเป็นแชร์ลูกโซ่

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ขึ้นอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมีทางเลือกมากมาย อาจจะสะดวก รวดเร็วและราคาถูกมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน กลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยช่องว่าง สร้างเรื่องราวให้มีความน่าเชื่อถือ สร้างข้อมูลโดยอ้างอิงข้อมูลหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลอกลวงให้เหยื่อหลงเชื่อนำเงินมาร่วมลงทุนโดยไม่ได้มีการลงทุนจริง ทำให้มีผู้หลงเชื่อที่ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ เช่นกัน

การหลอกลวงรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะนี้คือ กลุ่มมิจฉาชีพใช้วิธีหลอกลวงว่าสามารถทำกำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลให้กับผู้ร่วมลงทุนได้เป็นรายวัน รวมทั้งจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากสามารถชักชวนบุคคลอื่นให้เข้ามาลงทุนในเครือข่ายเพิ่มอีก

การจูงใจโดยหลอกลวงว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง หากยิ่งชวนเพื่อนมาร่วมลงทุนได้มาก
ยิ่งจะได้รับผลตอบแทนมากมายมหาศาล ยังคงรูปแบบและลักษณะเดิมๆ ของเครือข่าย “แชร์ลูกโซ่” ซึ่งเป็นการระดมเงินจากคนหมู่มากด้วยการเสนอผลตอบแทนสูง อาศัยกลอุบายทางการลงทุนที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ โดยเฉพาะการอ้างอิงการลงทุนในเงินดิจิทัล

โดยส่วนตัวของผู้เขียน เมื่อมีผู้มาชักชวนให้ร่วมลงทุนจะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นหลายประการคือเมื่อเราโอนเงินไปร่วมลงทุนแล้ว เขาจะเอาเงินเราไปลงทุนจริงหรือไม่ อย่างไร เราไม่สามารถรู้ได้เลย หลักฐานการลงทุนก็ไม่มี ผลจากการลงทุนจะทำให้เงินเรางอกเงยอย่างไร กระแสรายรับรายจ่ายตลอดจนบัญชีที่เงินจะเข้ามาอยู่ที่ไหน พร้อมจะให้เราถอนเงินได้ตลอดเวลาหรือไม่ ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทจะไม่โกง ใครเป็นคนรับประกันความเสี่ยงของเงินลงทุนของเรา คำถามต่างๆ จะเริ่มไหลออกมาเรื่อยๆ หากไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ ผู้เขียนก็จะไม่ตัดสินใจลงทุนโดยเด็ดขาด

ลักษณะการลงทุนที่เรายังไม่เข้าใจและไม่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานใด ยิ่งอ้างว่าเป็นกิจการอยู่ต่างประเทศ หากเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี ก็ยากต่อการเอาผิดและติดตามเงินคืน แต่ถ้าท่านเป็นผู้ลงทุน แล้วยังไปชักชวนคนอื่นมาร่วมลงทุน ท่านก็อาจกลายเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง

ท้ายที่สุดนี้ หากท่านถูกชักชวนให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ท่านยังไม่มีความรู้หรือไม่เข้าใจ โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินดิจิทัล ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) www.sec.or.th/digitalasset  หรือสอบถามเรื่องนี้โดยตรงได้ที่สายด่วน ก.ล.ต. โทร. 1207 หรือสอบถามได้ที่สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนลงทุน จะช่วยป้องกันท่านให้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่า ตั้งใจลงทุนในเงินดิจิทัล แต่ดันกลับกลายมาเป็นถูกหลอกให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่

———————————————————————————————————————–

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย:ก้องเกียรติ วินโกมินทร์ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงความคิดเห็น