โรงน้ำตาลบ้านไผ่ตึง เปิดเวที ค.1 ดึง ตร. คุมหวั่นปะทะ

วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บริษัท มิตรผล จำกัด (บ้านไผ่) ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 หรือเวที ค.1 เพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีการสร้างโรงงานน้ำตาลบริเวณตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในเวทีมีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ร่วม 300 ชีวิตเข้าร่วมประชุม

โดยเหตุการณ์ในช่วงเช้ามีกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลได้เดินขบวนและเป่านกหวีดอยู่บริเวณด้านนอกห้องประชุมเนื่องจากไม่พอใจที่ผู้เข้าร่วมประชุมในเวที ค.1 ส่วนมากเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดเห็นด้วยกับการสร้างโรงงานน้ำตาล ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยยังไม่มีโอกาสได้เสนอข้อมูลและเหตุผลในการคัดค้าน ก่อนจะมีการเจรจาและเข้าร่วมประชุมกันอย่างสงบ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลระหว่างเปิดเวที ค.1 หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไร “อีสานบิซ” จะนำความคืบหน้ามารายงานเป็นระยะ

แสดงความคิดเห็น