ผุด”หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ”ขอนแก่น

ขอนแก่น เริ่มสร้าง “หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ” งบ 210 ล้าน ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ ภายหลัง ครม.อุนุมัติในหลักการ คาดใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ตั้งเป้าศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ระดับภูมิภาค

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยการดำเนินงานก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาขอนแก่น ว่า จังหวัดร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดสร้างขึ้นตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กำหนดแผนในการก่อสร้างทั้งหมด 5 แห่ง พร้อมทั้งยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อหอดูดาวภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ว่า “หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหอดูดาว

สำหรับหอดูดาวในส่วน จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดสร้างภายในพื้นที่หัวงานเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ในพื้นที่ 25 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้งบประมาณ 210 ล้านบาท ซึ่งภายในพื้นที่จะประกอบด้วย อาคารหอดูดาวที่มีกล้องโทรทรรศน์หลัก ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชซี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เมตร บนฐานกล้องที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถค้นหาและติดตามวัตถุท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำ เป็นกล้องที่มีความทันสมัย มีขีดความสามารถสูง สามารถให้บริการดูดาวและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์อื่นๆ ให้แก่ประชาชน รวมทั้งรองรับการศึกษาวิจัยในระดับเบื้องต้น

ทั้งนี้ การก่อสร้างจะใช้เวลา 3 ปี ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จ หอดูดาวแห่งนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์สำหรับประชาชน และสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่ความตื่นตัวของชาวชุมชนในด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น