มหกรรมอ้อยน้ำตาล โฟกัสทางรอดสิ่งแวดล้อม

ขอนแก่นจัด “Sugarex Thailand 2019” อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยมหกรรมผู้ผลิตน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย พร้อมชมเทคโนโลยีการผลิตมากมาย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รับฟังเสวนา “ทางรอดของชาวไร่อ้อยจากวิกฤตอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลไทยที่ราคาน้ำตาลโลกตกต่ำ” และ “มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ สร้างความเข้าใจชาวไร่อ้อยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”12-13 กันยายนนี้ ณ Hall 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

12 กันยายน 2562 ณ บริเวณหน้าฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ Mr. Nong Guang ประธานสมาคมกว่างซีจ้วง ชูการ์ อินดัสทรี่ ร่วมมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

นางสาวปุณฑริกา แสนฤทธิ์ ผู้จัดการบริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนหลักการจัดงานจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม, สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย, กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร, สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย, สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล และสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย  ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงานในภาคอีสาน ทางผู้จัดเล็งความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีโรงงานน้ำตาลทรายจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย (21 โรงงาน) และเป็นแหล่งพื้นที่เกษตรกรรมและปลูกอ้อยที่สำคัญของประเทศ มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกอ้อยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวของนักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ต้องการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ แถบทวีปเอเชีย Sugarex Thailand 2019 และ and Agri Thailand 2019 จะทำให้ประเทศไทยเติบโตและมีประสิทธิภาพในวงการธุรกิจน้ำตาลและอ้อยเทียบเท่าระดับสากล

สำหรับกิจกรรมในงาน Sugarex Thailand 2019 และ and Agri Thailand 2019 พบกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้สู่ความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย หัวข้อเรื่อง “ ทางรอดของชาวไร่อ้อยจากวิกฤตอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลไทยที่ราคาน้ำตาลโลกตกต่ำ” และ “มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ สร้างความเข้าใจชาวไร่อ้อยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”นวัตกรรมใหม่จาก บริษัทชั้นนำ เครื่องจักรกลในไร่อ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรการประชุมนานาชาติ Thailand Sugar Conference 2019 อัพเดตแนวโน้มตลาดน้ำตาลโลก ที่รวบรวมผู้มีชื่อเสียงในวงการน้ำตาลและเอทานอลในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำตาล ณ โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี (Thai Udonthani Sugar Mill Co., Ltd.)

Mr. Nong Guang ประธานสมาคมกว่างซีจ้วง ชูการ์ อินดัสทรี่  กล่าวว่า อุตสาหกรรมน้ำตาลของจีนมีการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่ดีกับองค์การน้ำตาลโลกและอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศของคุณเสมอการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลของจีนนั้นแยกออกจากการสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศไทย  เชื่อว่างานอุตสาหกรรมน้ำตาลจะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาลโลกและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม  ประเทศจีนเข้าร่วมในนิทรรศการ อุตสาหกรรมน้ำตาลของจีนมีการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่ดีกับองค์การน้ำตาลโลกและอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศของคุณเสมอการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลของจีนนั้นแยกออกจากการสนับสนุนและช่วยเหลือของไทย

สำหรับตัวแทนผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรน้ำตาลของจีนที่เข้าร่วมในนิทรรศการนี้ ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมน้ำตาลของจีนกวางสี, จีนกวางสี Liugong เครื่องจักรกลการเกษตร จำกัด , กลุ่มกวางสี Bokong, สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกวางสี, มณฑลกวางตุ้ง Yuewei สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี จำกัด , Penglai  เมืองโรงงานอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ, กวางสี Kede วาล์ว จำกัด , เหอเป่ย์ Mingzi เครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยี จำกัด , ฉางชา Weirbao ใหม่วัสดุ Co. , จำกัด , Liuzhou Yipuke เคมีเทคโนโลยี จำกัด กวางสี Xingfeng เทคโนโลยี จำกัด ฯลฯ  บริษัท 22 แห่งจากกว่า 10 บริษัท

 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลก และอันดับ 4 ของโลกสำหรับการผลิตน้ำตาล ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมน้ำตาลกำลังต้องการเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ มาใช้เพื่อช่วยผลักดันในการผลิตและส่งออก

โดยในปีนี้คณะผู้จัดงาน บริษัท ไฟร์เวิร์คส และจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เห็นสมควรจัดงานที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงาน ทางผู้จัดเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีโรงงานน้ำตาลทรายจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 21 โรงงาน และเป็นแหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญของประเทศ มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกอ้อยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวของนักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ต้องการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ แถบทวีปเอเชีย Sugarex Thailand 2019 & Thailand Sugar Conference 2019 จะทำให้ประเทศไทยเติบโตและมีประสิทธิภาพในวงการธุรกิจน้ำตาลและอ้อยเทียบเท่าระดับสากล

แสดงความคิดเห็น