“เปเปอร์มาเช่” ต้นแบบพัฒนาอาชีพ

ทน.ขอนแก่น ยก “เปเปอร์มาเช่” จากขยะรีไซเคิล ของ “ลุงสมพงษ์ ศรีสุวรรณ” เป็นต้นแบบพัฒนาอาชีพ ชาวชุมชนการเคหะ พร้อมตั้งกองทุนตั้งตัวสนับสนุน  

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  กล่าวว่า การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและคนในชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น ขณะนี้มีการรวมกลุ่มกันหลายกลุ่ม และบางกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครขอนแก่น ได้วางแนวทางการส่งเสริมรายได้ในชุมชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และโชคดีที่มีตัวอย่างที่ดีของชุมชนการเคหะคือ คุณลุงสมพงษ์ ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ หลังจากเข้ารับการรักษาและทำกายภาพบำบัด ท่านได้ใช้เวลาว่างริเริ่มการทำเปเปอร์มาเช่ โดยใช้ความชื่นชอบในงานศิลปะ ผนวกกับซื้อหนังสือมาอ่านและฝึกปฏิบัติ และใช้วัสดุอุปกรณ์จากขยะ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดยาคูลท์ กระป๋องกาแฟ นำมารีไซเคิล เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

นับเป็นการใช้ไอเดียสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการออกกำลังเพื่อกายภาพบำบัดด้วย และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ท่านกลายเป็นต้นแบบในชุมชนการเคหะ และเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คนในชุมชน นักเรียนนักศึกษา ได้มีอาชีพเสริม สามารถนำออกมาขาย เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอีกต่างหาก

สำหรับแผนการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดตั้งโครงการกองทุนตั้งตัว โดยผู้เข้าร่วมกองทุนตั้งตัว ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งโครงการกองทุนตั้งตัวจะสนับสนุนในด้านวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อให้สมาชิกอยู่ได้ด้วยตัวเอง อย่างยั่งยืน ซึ่งในขณะนี้คุณลุงสมพงษ์ ศรีสุวรรณ และคุณอุรา ปราบมนตรี ประธานชุมชนการเคหะ ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตั้งตัว และอยู่ในระหว่างพิจารณาสนับสนุน ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้สนับสนุนเพียงแค่การทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมระบบการตลาด และพัฒนาต่อยอดสร้างพื้นที่เพื่อส่งเสริมการขายให้สามารถขายได้ทั่วประเทศและทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและเปิดพื้นที่เพื่อให้สามารถขายทางออนไลน์ได้ เช่น Fanpage Facebook รวมถึงมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา นักวิชาการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ( packaging )

ในส่วนของการร่วมมือกันของชุมชนจนสัมฤทธิ์ผล สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ประกอบด้วย ส่วน คือ มีผู้นำที่เข้มแข็ง มีคณะกรรมการชุมชนที่เข้มแข็ง และมีลูกบ้านที่ให้การสนับสนุนที่ดี ซึ่งชุมชนการเคหะมีครบองค์ประกอบและถือเป็นตัวอย่างที่ดี โดยที่ผ่านมาเทศบาลนครขอนแก่นได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานโครงการกองทุนตั้งตัว จะมีคณะกรรมการและคณะทำงาน สำรวจข้อมูลและเฟ้นหาคนที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพอย่างแท้จริง มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และมีความตั้งใจจริง เพื่อสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน รวมถึงสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น