วิศวะฯ ม.อุบลฯ ผลิตเครื่องชาร์จโทรศัพท์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสาร พร้อมนำส่งมอบให้กับชุมชนใช้อย่างเร่งด่วน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมหนักในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2562 สร้างความเสียหายในวงกว้างให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ จากข้อมูลการสำรวจพบว่าชาวบ้านหลายชุมชนยังอาศัยในบ้านเรือน ไม่อพยพขึ้นมาที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งการเคลื่อนย้ายที่ลำบาก เป็นห่วงบ้านเรือนที่พักอาศัย จึงจำเป็นที่ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนต่อไป ซึ่งหลายชุมชนไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากว่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ตามบ้านเรือนถูกตัด ป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า ทำให้แบตเตอรี่หรือพลังงานที่อยู่ในโทรศัพท์หมดไป

ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดต่อสื่อสารของผู้ประสบภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ผลิตชุดเครื่องจ่ายพลังงานชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์แบบเคลื่อนที่และพร้อมใช้งาน ซึ่งจำลองจากชุดชาร์จโทรศัพท์ในรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

ในส่วนของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ประกอบด้วย แบตเตอร์รี่รถยนต์ ขนาด 60 Ah จำนวน 1 เครื่อง ชุดหัวชาร์จรองรับการใช้งานหัวชาร์จ USB จำนวน 10 หัว ตะกร้าชุดสายชาร์จ เบรกเกอร์ รถเข็นแบบล้อลาก และชุดชาร์จไฟแบตเตอร์รี่ โดยเครื่องชาร์จโทรศัพท์ แบตเตอรี่ สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ จำนวน 20-30 เครื่อง ในเบื้องต้นคณะได้ผลิต จำนวน 5 ชุด งบประมาณชุดละ 4,000 บาท โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้นำส่งมอบให้กับชุมชนที่ในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ขึ้นมาอีก 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องกรองน้ำสะอาด และชุดพลังงานให้แสงสว่าง เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

ที่มา:ที่นี่ม.อุบล teenee mo-ubon

แสดงความคิดเห็น