ราชมงคลขอนแก่นเร่งทำ”ส้วมเฉพาะกิจ”ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ

ราชมงคลขอนแก่นเดินหน้าซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ล่าสุดคิดค้น “ส้วมเฉพาะกิจ”เป้าหมาย 450 ตัวมอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯชุดแรกเดินทางถึง 19 ก.ย

 

นายบุญกิจ อุ่นพิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน ขอนแก่น) พร้อมด้วยอาจารย์อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน.วิทยาเขตขอนแก่นต่างเร่งทำการผลิตส้วมเคลื่อนที่สำหรับการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ จ.อุบลราชธานี.

 

อาจารย์อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ขอนแก่น กล่าวว่า ทั้งนี้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดผลกระทบหลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเรื่องสุขอนามัยการขับถ่ายและสิ่งปฏิกูล การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจึงเร่งจัดสร้างส้วมเฉพาะกิจ โดย นำนักศึกษา วศ.บอุตสาหการ เร่งผลิตส้วมเฉพาะกิจตามแนวทางการศึกษา Digital Manu Facturing ซึ่งเป็นการศึกษาในยุค 4.0 เรื่องการใช้ Laser ตัดวัสดุเพื่อการใช้งานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในห้องปฏิบัติการ FAB LAB ทั้งนี้ เป้าหมายการผลิตอยู่ที่ 450 ตัวและมีแผนส่งมอบส้วมเฉพาะกิจไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีใน วันที่ 19 กันยายน นี้

“ส้วมเฉพาะกิจเพื่อผู้ประสบภัย เริ่มต้นในการผลิตจากการออกแบบวาดรูปเป็นวงโดยถอดแบบจากชักโครกเพื่อให้สอดรับกับรูปร่างจากนั้นป้อนข้อมูลเข้าไปยังเครื่อง Lazer Cutting แล้วนำเก้าอี้พลาสติกแบบไม่มีพนักใส่เข้าเครื่องให้เครื่องตัดตามแบบที่ได้บันทึกไว้ แล้วนำมาตกแต่งให้เรียบร้อย ส่วนการใช้ให้นำถุงขยะดำสวมเข้าไปก็สามารถนั่งขับถ่ายได้ และเมื่อขับถ่ายเสร็จก็นำปูนขาวใส่ลงไปเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนำไปทิ้ง โดย 1 ตัว เดิมเก้าอี้ 1 ตัวใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจึงแล้วเสร็จ แต่เมื่อการทำงานเข้าที่เข้าทางตอนนี้ใช้เวลาเพียง 6 นาทีกว่าก็แล้วเสร็จ ซึ่งในวันนี้จะได้รับความอนุเคราะห์เครื่อง Lazer Cutting มาเพิ่มอีก 1 ตัว จากเดิมมีเพียง 1 ตัว ซึ่งจะสามารถผลิตได้จำนวนมากขึ้น ส้วมเฉพาะกิจเพื่อผู้ประสบภัย มีความแข็งแรง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยใช้งานได้”

 

แสดงความคิดเห็น