ผลสรุป ทุบสะพานสีมาธานี ประชาชนเห็นด้วย66%

สรุปแล้ว! ทุบสะพานสีมาธานี ใช้งบประมาณ 11,518 ล้านบาท เริ่มสร้างกรกฎาคม 63 แล้วเสร็จ 66

ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมพิจารณาเสนอแนะรูปแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงผ่านเมืองนครราชสีมา บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟโรงแรมสีมาธานี ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2562

ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มาชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชน ได้รับทราบถึงรูปแบบรถไฟทางคู่ยกระดับช่วงผ่านเมืองนครราชสีมา โดยนายวราวุฒิ มาลา รักษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รฟท. ได้ชี้แจงรูปแบบ วิธีการและขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณและการบริหารจัดการจราจรทางเลี่ยงและผลกระทบในระหว่างดำเนินโครงการฯ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตทุกมิติและตอบโจทย์การขยายตัวของเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโคราช รวมทั้งความเป็นไปได้ของหลักวิศวกรรมก่อสร้าง และอยู่ในกรอบวงเงินคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอรูปแบบรถไฟทางคู่ยกระดับ 3 รูปแบบ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ประกอบด้วย

รูปแบบที่ 1 รถไฟทางคู่ลอดใต้สะพานรถยนต์ บริเวณโรงแรมสีมาธานี ก่อนยกระดับเข้ามายังสถานีรถไฟนครราชสีมา โดยไม่ได้ทุบสะพานทิ้ง

รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบทุบสะพานรถยนต์ บริเวณโรงแรมสีมาธานี โดยรถไฟทางคู่จะลอดใต้สะพานต่างระดับปักธงชัย ก่อนยกระดับขึ้นยาว เข้ามายังสถานีรถไฟนครราชสีมา รูปแบบนี้คล้ายกับข้อเสนอขอเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจะมีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกอัมพวันขึ้นมา

และรูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่นายจักริน เชิดฉาย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เสนอไว้ คือ ยกระดับข้ามสะพานต่างระดับ และสะพานสีมาธานี ระยะทาง 13 กิโลเมตร

อ่านต่อ>>http://www.focuskorat.com/archives/11311?fbclid=IwAR3B8PdueZD19p1mom50v0qE453JPGLmohw5yIenwThhVJPW2b1v_mo_Cqk

แสดงความคิดเห็น