เทศบาลนครขอนแก่น ใส่ใจสูงวัย 4.0

ส่งมอบสายรัดข้อมืออัจฉริยะ สมาร์ทลิฟวิ่ง Smart Living ถึงมือผู้สูงอายุชาวนครขอนแก่น ร่วม 140 คน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มศักยภาพจังหวัดขอนแก่น ให้เป็น Khonkaen Smart City

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยเครือข่าย เปิดโครงการประชุมพัฒนาระบบ Smart Healthy สำหรับผู้สูงอายุ และมอบสายรัดข้อมืออัจฉริยะแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 140 คน ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ พระธรรมวิสุทธาจารย์ คูณขันติโก วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน, นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม รอง ผอ.ด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัยรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ,นายนิชิต เสนไสย รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลขอนแก่น และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธี

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงโครงการประชุมพัฒนาระบบ Smart Healthy สำหรับผู้สูงอายุ และมอบสายรัดข้อมืออัจฉริยะแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการนี้เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลขอนแก่น, และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น มาร่วมกันพัฒนาโครงการนี้ ใช้ชื่อโครงการขอนแก่นสมาร์ทลิฟวิ่ง (Khonkaen Smart Living) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมาด้านสุขภาพ เวลาเกิดเหตุ เรามักจะโทร 1669 พอโทรศัพท์ไป คุณหมอสอบถามอาการผู้ป่วย ญาติก็ไม่สามารถตอบอาการที่ชัดเจนได้ ไม่ว่าจะเป็น ชีพจรหรือความดันเป็นอย่างไร

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่มีต้องรอจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง ทำให้การรักษาล่าช้าไป ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีโครงการนี้เกิดขึ้น เพื่อตรวจวัดชีพจร ความดัน จำนวนการก้าว กิจกรรมตลอดทั้งวัด ของผู้ที่รัดสายข้อมืออัจฉริยะ ซึ่งสายรัดข้อมือนี้จะมีคิวอาร์โค้ด เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ เวลาเกิดเหตุกับผู้ป่วย ใช้โทรศัพท์ โทรหา 1669 พอโทรศัพท์หา ปลายสายจะรู้ทันทีว่าเจ้าของเป็นใคร อยู่ที่ไหน มีอาการอย่างไร หรือแม้กระทั่งหน่วย ไอโอซี หรือศูนย์สั่งการทางการแพทย์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นหน่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ข้อมูลของผู้รัดข้อมืออัจฉริยะ จะส่งไปยังศูนย์แห่งนี้

ดังนั้นระบบนี้เป็นระบบที่เกิดขึ้นมารองรับในความเป็น Smart City ของขอนแก่น Smart Living การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความโชคดีคือทุกหน่วยมาร่วมมือกันหมด จึงมีวันนี้เกิดขึ้นมาได้ ความคาดหวังในวันข้างหน้าริสแบนด์ หรือสายรัดข้อมืออัจฉริยะ อยากให้เป็นชิ้นเดียวไม่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ มีความเป็นอัจฉริยะ อัตโนมัติมากขึ้น เช่น ผู้สูงอายุที่ใส่หัวใจหยุดเต้น ชีพจรต่ำ ความดันต่ำ สามารถแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์สั่งการทางการแพทย์อัจฉริยะ ได้ ซึ่งศูนย์สั่งการฯ สามารถทราบถึงผู้ที่ใส่สายรัดข้อมืออยู่ที่ไหน นั้นคือความคาดหวัง ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนา นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าว

แสดงความคิดเห็น