สถาบันเวชศาสตร์ฯ เผยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าวัยอื่น

แพทย์ชี้โรคซึมเศร้าเป็นการเจ็บป่วยทางจิตใจ ทำให้หม่นหมอง สิ้นหวัง ไร้ค่า และอาจถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย ลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุควรเข้าใจภาวะโรคซึมเศร้า รับฟังเรื่องราว อดทนในการดูแล และรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง หากมีปัญหาในการดูแลหรือปรับตัวกับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า สามารถเข้ารับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้

“เว็บไซต์  Workpoint News” รายงานว่า นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สาเหตุของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมักเกิดจาก โรคทางกาย เช่น การเจ็บป่วยเรื้อรังจากโรคประจำตัว ทำให้ใช้ชีวิตไม่ได้ตามปกติและยากลำบากขึ้น จากยา เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจบางชนิด ยารักษามะเร็งบางชนิด ยารักษาโรคพาร์กินสันบางชนิด นอกจากนี้ยังพบสาเหตุทางจิตใจและสังคม ได้แก่ สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก ไม่มีงานไม่มีรายได้ สูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเหมือนเช่นเดิม เป็นต้น

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่อนข้างสูงกว่าวัยอื่น นอกจากอาการด้านจิตใจคือ ซึมเศร้า ไม่อยากทำอะไร ไม่ใส่ใจตนเอง รู้สึกตนเองไร้ค่า แล้วอาจมาด้วยอาการทางกาย ดังนี้

อ่านต่อ>>https://workpointnews.com/2019/09/26/121/?fbclid=IwAR3xRMYn1402ZxF9ppOKkaMcPscmUcfyuj6zSnWJ4vG9okKbklinllF7KKM

แสดงความคิดเห็น