เตรียมรับมือ ฝุ่นพิษ PM 2.5 ขอนแก่นกลับมาอีกแล้วล่าสุดเกินมาตรฐาน

นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เปิดเผย สถานการณ์ฝุ่นพิษ PM 2.5 จังหวัดขอนแก่น ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว ว่า คุณภาพอากาศวันนี้ 30 กันยายน 2562 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยา โดยมีความกดอากาศสูง ( อากาศเย็น) แผ่จากประเทศจีน ลมอ่อนกำลังลง อากาศนิ่ง จมตัวทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย และขอความร่วมมือสถานประกอบการ และประชาชนงดการเผาในที่โล่ง และลดมลพิษทางอากาศ

 

แสดงความคิดเห็น