ม.มหาสารคาม ติดอันดับโลก 2 ปีซ้อน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รักษามาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยการติดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2020 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

Times Higher Education World University Rankings 2020 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,400 แห่ง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 19:00 น. ตามเวลา British Summer Time (BST) โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในอันดับที่ 1001+ ร่วม ในระดับโลก และอันดับ 3 ร่วมระดับประเทศ โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคนที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จที่ปรากฏในการจัดอันดับของปีนี้ ส่วนอันดับที่ 1 ของโลก ได้แก่ University of Oxford สหราชอาณาจักร และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 601–800 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Times Higher Education เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2547 (ค.ศ. 2004) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times Higher Education Supplement ของนิตยสาร Times ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูล และให้น้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสำรวจ Peer Review และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดอันดับในระดับเอเชียของ Times Higher Education

อ่านต่อ>>http://katipnews.com

แสดงความคิดเห็น