อุดรคาดเศรษฐกิจปี 63 สดใส โต 3 เปอร์เซนต์

อุดรธานีคุย GPP ของจริงข้อมูลจริง 6ประเด็นยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ ทำเติบโตต่อเนื่อง ปีนี้ชะลอลงมาบางตัว ปีหน้าเพิ่มแผนพัฒนา แผนแม่บท6ซิตี้ คาดกาลปี63โต 3 เปอร์เซ็นต์ จับตางบรัฐต้นปี63สะดุด

ผู้สื่อข่าว “อุดรทูเดย์” รายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ ริมหนองประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี แถลง “สถานการณ์เศรษฐกิจอุดรธานี…ปัจจุบันและแนวโน้มปี 63 ” หลังจากประชุมจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อุดรธานี โดยมีคลังจังหวัดอุดรธานี นำส่วนราชการ หอการค้า , สภาอุตสาหกรรม , ชมรมธนาคาร , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนร่วมรับฟัง

นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีมีเป้าหมายพัฒนาจังหวัด มีวิสัยทัศน์ เมื่อน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คุณภาพชีวิต , สิ่งแวดล้อม , ความมั่นคง , การค้าการลงทุน , การเกษตร และการท่องเที่ยว แต่ละยุทธศาสตร์มี 4 กลยุทธ รวมเป็น 24 กลยุทธ มีเครื่องมือสำคัญเพื่อชี้วัดคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ที่มอบหมายให้คลังจังหวัดเป็นแกนหลัก ร่วมกับทุกภาคส่วน

GPP อุดรธานีได้จัดทำขึ้นทันที่สิ้นเวลา จากการเก็บข้อมูลเป็นกระบวนการ ใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด ไม่เอาความนึกคิดว่าดี-ไม่ดีมาใส่ สิ่งไหนที่ดีแล้วเราก็นำไปพัฒนาต่อ อันไหนไม่ดีเราก็ต้องปรับแก้ วางแผนตามยุทธศาสตร์ 16 สาขา โดยนับตั้งแต่ปี 2556 เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มีเพียงปี 2560 ลดลงไปเล็กน้อย และเมื่อมาปี 2561 เพิ่มขึ้น 6,122 ล้านบาท ขยับตัวเลขมาเป็น 131,521 ล้านบาท

อ่านต่อ>>https://udontoday.co/270962-3/

แสดงความคิดเห็น