เร่งแก้ PM 2.5 ล้างถนนควบคุมที่มาของฝุ่น

ทน.ขอนแก่น เผยแผนรับมือฝุ่น PM 2.5 หลายมาตรการ ทั้งล้างถนน ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง ควบคุมฝุ่นก่อสร้าง ระบบแจ้งเตือนสำหรับนักเรียน ระยะปานกลาง ปลูกต้นไม้ ออกกฎหมายควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ขอนแก่น-หนานหนิง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Spring News ประเด็นเกี่ยวกับมาตรการในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

สำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการวางแผนการล้างถนนในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจายในตัวเมือง ที่เป็นสาเหตุให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฟุ้งกระจายไปในอากาศ รวมถึงการร่วมกันกับจังหวัดขอนแก่นที่ได้นำเครื่องดูดฝุ่นละออง PM 2.5 “ยักษ์เขียว” ซึ่งมีระบบการทำงาน โดยการดูดเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองปะปนมาดักไว้ แล้วปล่อยอากาศสะอาดกลับออกไป

นอกจากนั้นยังมีมาตรการระยะเร่งด่วน เช่น การกวดขันวัดควันดำในยานพาหนะต่างๆ การหามาตรการลดการเผาในที่โล่งแจ้ง การควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง การจัดระบบแจ้งการปิดเรียนของนักเรียนถึงผู้ปกครองในทันที่มีภาวะอันตรายต่อสุขภาพ มาตรการระยะปานกลาง เช่น การปลูกพืชคลุมดินและต้นไม้ยืนต้นในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น การออกกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศที่จำเป็น เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น