ศรีสมเด็จโมเดล เดินหน้าลุยติดปีกให้ อสม.สู้กับพยาธิใบไม้ตับ

คณะทำงานแก้ไขปัญหา OV CCA ศรีสมเด็จโมเดล เดินหน้าลุยติดปีกให้ อสม.สู้กับพยาธิใบไม้ตับ ถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบตระหนักในภัยของโรคพยาธิใบไม้ตับ อันจะนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นำโดย นายชำนาญ จำรองเพ็ง สาธารณสุขอำเภอฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ ต.หนองแวงควง จัดงานประชุม อสม. ประจำเดือนกันยายน 2562 พร้อมกันนี้ได้ให้ความรู้เพิ่มเติม ในเรื่อง การจัดการและตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ เพื่อให้ อสม.นำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่รับรู้รับทราบและเกิดความตระหนักในภัยของโรคพยาธิใบไม้ตับ อันจะนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต

กิจกรรมวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญและเป็นภารกิจต่อเนื่องมาจากงานมหกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.ศรีสมเด็จ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ทีมงานศรีสมเด็จโมเดล๑ ได้ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่ขับเคลื่อนร่วมกันทั้งอำเภอ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งคณะทำงานศรีสมเด็จโมเดล๑ กว่า 80 คนนั้น ได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมาแล้วเมื่อ 28-30 มิถุนายน 2562 พร้อมลุยกับปัญหานี้เต็มที่ และจะยังคงเดือนหน้าต่อสู้กับปัญหานี้ต่อไปจนกว่าปัญหานี้จะหมดไปจากชุมชนและบ้านเกิดเมืองนอนที่รักของชาวศรีสมเด็จทุกคน

แสดงความคิดเห็น