ยอดใช้สนามบินขอนแก่นพุ่ง เผยปี 62 ผู้โดยสารถึง2ล้านคน เร่งโครงการที่พักหลังใหม่ให้เสร็จ ก.พ.64

‘ถาวร’ เร่งโครงการสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่นให้เสร็จตามกำหนด ก.พ.64 เพราะมีผู้ใช้บริการสูงขึ้นเรื่อยๆและรองรับนโยบายท่องเที่ยว ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่อง


นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  และคณะ ลงพื้นที่และร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยมี ดร.จรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ให้การต้อนรับ


โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังรายงานแผนพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น รวมถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และอาคารจอดรถยนต์  โดยมีบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง และ บริษัท เอพซิลอน โซลูชัน แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้าง


ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง บนเนื้อที่ 1,113 ไร่ งบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 2,004,900,000 บาท เริ่มโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานขอนแก่นจะมีพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร เพิ่มขึ้นจากเดิมขนาด 16,500 ตารางเมตร เป็น 44,500 ตารางเมตร และสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากเดิม 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี  นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม ให้สามารถรองรับได้สูงสุด 1,002 คัน จากเดิมจอดได้เพียง 450 คัน  ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการไปแล้ว 28.83% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)


ในการนี้ รมช.คมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหลังใหม่ให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง เพื่อเป็นการขานรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 เมืองรอง ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริการด้วยหัวใจ ให้ทุกท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน เป็น SMART AIRPORT ภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรฐาน ของ ICAO


“ในการก่อสร้างฐานราก  จากการออกแบบและการก่อสร้าง ปรากฏว่า เมื่อก่อสร้างลงไปก็พบฐานรากเดิมทำให้ไม่สามารถทำตามแบบที่ว่าจ้างได้ ต้องมีการแก้ไข ทำให้มีความล่าช้า ขณะนี้ได้เร่งการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดภายใน 900 วัน  เพราะที่สนามบินแห่งนี้มีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปีที่แล้วเกือบ 2 ล้านคน ปีนี้ก็คงเป็น 2 ล้านกว่า”  นายถาวร กล่าว


ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนผู้โดยสาร 1,703,209 คน และในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนผู้โดยสาร 1,830,012 คน  ในปี 2562 มีจำนวนผู้โดยสาร 1,413,177 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ) จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ท่าอากาศยานขอนแก่น มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยท่าอากาศยานขอนแก่นได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วยบริการรถสาธารณะ ณ ท่าอากาศยาน ได้แก่ รถแท็กซี่มิเตอร์  การบริการรถเช่า และรถซิตี้บัส ในเส้นทาง สนามบิน – เข้าเมือง – บขส.3

ที่มา:77kaoded.com/content/908632

แสดงความคิดเห็น