นำร่องกัญชารักษาสองตำรับ ป่วยเรื้อรัง-อัมพฤกษ์ อัมพาต

รพ.ขอนแก่น เปิดคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย นำร่องรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยตำรับ ยาศุขไสยาศน์และตำรับทำลายพระสุเมรุ ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลขอนแก่น

สำหรับตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่นั้น ได้แก่ ตำรับศุขไสยาศน์ มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และตำรับทำลายพระสุเมรุ มีสรรพคุณบรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ ร่างกายอ่อนแรง ชา ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นการเปิดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ระบุให้กัญชา และกระท่อม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

โดย “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” เปิดให้บริการในทุกวันอังคาร เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาลขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น