วิกฤติสุดของเขื่อนอุบลรัตน์ในรอบ53ปี ใกล้จะหมดฤดูฝนเหลือน้ำใช้แค่34.7ล้านลบ.ม.หรือเพียง1%เท่านั้น

นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เปิดเผย สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว ว่า วิกฤติภัยแล้งรอบ 53 ปี วันนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นวันแรก 17 ต.ค.62 แต่เขื่อนอุบลรัตน์ที่เริ่มสร้างปี2507 และเปิดใช้งานปี2509 วันนี้มีน้ำใช้การได้เพียง 1 % จากความจุของเขื่อน 2,431 ล้านลบ.ม.มีน้ำปัจจุบันเหลือ 616 ล้านลบ.ม.คิดเป็น 25 % หรือ 1ใน 4 ของปริมาณความจุอ่าง แต่เหลือปริมาณนำ้ใช้การได้เพียง 34.7 ล้านลบ.ม หรือ 1% เท่านั้น มีการระบาย วันละ 0.31 ล้านลบ.ม ดังนั้นปีนี้เราจึงมีฤดูหนาวและฤดูแล้งไปพร้อมๆกัน น้ำแล้งแต่อย่าแล้งน้ำใจแบ่งปันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น